Skip to main content

​Förvaltaren strandar förhandlingar om 2016 års hyror

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2015 12:15 CET

Fastighets AB Förvaltaren har strandat förhandlingarna om hyrorna 2016. Ursprungligen ville bolaget ha en hyreshöjning 2,05 procent från 1 januari 2016.

Hyresgästföreningen region Stockholm har hävdat att hyrorna för 2016 inte ska höjas dels på grund av det allmänna kostnadsläget och dels på grund av Förvaltarens goda ekonomi.

Förvaltaren har nu vänt sig till Hyresmarknadskommittén och begärt att den ska medla.

För mer information, kontakta:

Anita Granqvist
Ordförande i förhandlingsdelegationen
Hyresgästföreningen Sundbyberg
070-612 78 92

Bengt Lundström
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-589 61 96

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.