Skip to main content

Haningebostäder vill höja hyrorna 2012

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 06:00 CET

Haningebostäder AB yrkar på en hyreshöjning med 2,81 procent för 2012. Hyresgästföreningen region Stockholm menar att kravet är för högt.

Bakom Haningebostäders yrkande ligger främst en ökning på underhåll. För de cirka 2000 lägenheterna ligger underhållsbudgeten på 37,5 miljoner, en ökning med 7,5 miljoner.

– Vi har förståelse för att underhållskostnaderna behöver öka eftersom stambytesupprustningarna fortsätter enligt den tioårsplan som har fastställts. Vi tycker också att det är positivt att Haningebostäder vill öka takten på det invändiga underhållet. Men en höjning på 2,81 procent är för hög. Hyresgästernas ekonomi kommer inte att utvecklas i samma utsträckning, säger Astrid Öhman-Asp, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:
Astrid Öhman-Asp
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
08-507 061 82, 0702-36 05 30

Ulla Nyström
Styrelseledamot
Hyresgästföreningen Haninge
08-776 27 41

 

 

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.