Skip to main content

Hjälp, min värd vill renovera!

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 07:00 CEST

Hyresgästföreningen region Stockholm arrangerar ett seminarium med företrädare för fastighetsbranschen, politiken och hyresgästerna om nödvändigt underhåll, lyxrenoveringar och boendeinflytande.

Stora delar av bostadsbeståndet har mycket stora renoveringsbehov, inte minst i miljonprogramsområdena. Men upprustning av fastigheter är en kostsam process och några statliga pengar har inte utlovats. Samtidigt visar rapporter att hyresgästernas inflytande över upprustningarna alltför ofta glöms bort. Hur ska en upprustning kunna genomföras så att både fastighetsägarens och hyresgästernas intressen tas tillvara?

Deltagare:
Anti Avsan (M)
Emilia Bjuggren (S)
Ilija Batljan, vice vd Rikshem
Ola Andersson, arkitekt och författare 
Barbro Engman, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Moderator: Lydia Capolicchio

Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm, inleder.

Wisby Strand Congress, lokal Lojsta 1
6 juli kl 16.00–17.00
Fika och mingel från 15.30

I filmen ”Hjälp, min värd vill renovera” berättar några hyresgäster om sina erfarenheter från upprustningar.

För mer information, kontakta:
Terje Gunnarson
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.