Skip to main content

Hovrätten stoppar Heimstadens hyreskrav

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2011 06:00 CET

Svea hovrätt slår fast Hyresnämndens beslut angående hyreshöjning för 2009 för Heimstadens hyresgäster.

Inför 2009 yrkade Heimstaden på hyreshöjningar på mellan 5,2 och 15,6 procent för hyresgästerna på Kulan 2 och 5. Trots att förhandlingarna inte var klara skickade Heimstaden ut hyresavier till hyresgästerna med det yrkade beloppet.

När hyresförhandlingarna strandade gick ärendet till hyresnämnden som beslutade om en hyreshöjning på 2,7 procent för de 108 hyresgäster som företräddes av Hyresgästföreningen.

Heimstaden överklagade hyresnämndens beslut till Svea hovrätt.

Nu har domen kommit, hovrätten fastställer hyresnämndens beslut vilket innebär att hyreshöjningen på 2,7 procent står fast.

För mer information, kontakta:
Bengt Lundström
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-589 61 96

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.