Skip to main content

​Hyran 2016 klar för Micasas hyresgäster

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 07:30 CET

Efter förhandlingar har Hyresgästföreningen region Stockholm och Micasa fastigheter i Stockholm AB träffat en överenskommelse om hyrorna för 2016. Hyran höjs med 0,65 procent från 1 april 2016.

Micasa valde att invänta de hyresöverenskommelser som har slutits mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och de andra allmännyttiga bolagen i Stockholms stad innan de kom med sitt yrkande och begärde då följsamhet med dem.

Anledningen till att förhandlingarna har dragit ut på tiden är att bolaget har valt att inte redovisa de ekonomiska skälen för en höjning. Istället har bolaget hänvisat till att de har högre service och lägre hyror än andra fastighetsvärdar med liknande fastighetsbestånd.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.