Skip to main content

Hyresgäst överklagar överföringen av 1,3 miljarder till kammarrätten

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 10:00 CET

Rolf Falk, hyresgäst hos Svenska bostäder, går nu vidare till kammarrätten och överklagar förvaltningsrättens dom om värdeöverföringen på 1,3 miljarder kronor från de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm: Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. Han menar att förvaltningsrätten inte har tagit ställning till om värdeöverföringen följer lagen.

I juni förra året vände sig Rolf Falk, med hjälp av Hyresgästföreningen, till förvaltningsrätten och överklagade kommunfullmäktiges beslut om att överföra 1,3 miljarder kronor från de kommunala bostadsbolagen till Stockholms stad. Hyresgästerna menade att överföringen stred mot lagen eftersom pengarna bland annat skulle användas för gator, hotell, bullerskydd och bussterminaler och inte för åtgärder som är ”inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning”, vilket lagen (AKBL 2010:879) anger.

– Jag anser att pengarna ska stanna kvar i bostadsbolagen och användas till upprustningar och nyproduktion, säger Rolf Falk. Med den svåra bostadssituation som vi har i Stockholm, borde alla medel användas för att bygga bort bostadsbristen och rusta upp miljonprogramsområdena!

– Det är omoraliskt av politikerna att plocka ut så stora värden ur bostadsbolagen med tanke på den eskalerande bostadsbristen i Stockholm.
De styrande politikerna har det yttersta bostadsförsörjningsansvaret och nu är det är dags att de kliver fram och tar sitt ansvar. Det nuvarande förhållningssättet är ett hot mot Stockholms tillväxt säger Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Rolf Falk, hyresgäst hos Svenska Bostäder
08-749 32 60, 070-396 89 49

Terje Gunnarson
ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
 070-301 6150

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.