Skip to main content

Hyresgästerna vann i hovrätten

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2014 12:00 CEST

Svea hovrätt har nu fastställt Hyresnämndens tidigare beslut om att Stockholmsmodellen inte kan ligga till grund för Fastighetsägarnas begäran om hyreshöjning eftersom modellen inte är slutförhandlad. Det är med andra ord det existerande bruksvärdessystemet som gäller.

Fastighetsägarna Stockholm har åberopat den så kallade Stockholmsmodellen* i en prövning där de vill höja hyrorna med upp till 15 procent. Hovrätten bortser i sin dom från Stockholmsmodellen eftersom den inte existerar och har därför prövat hyrorna efter bruksvärdessystemet. Hovrätten avvisar därmed yrkandet från Fastighetsägarna.

– Vi anser givetvis att hovrätten har gjort helt rätt bedömning. Istället för att Fastighetsägarna lägger över förhandlingsansvaret på hyresnämnd och hovrätt så kanske de nu kan fokusera på att vara en förhandlingspart, säger Greger Björkegren, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Svea hovrätt hade i uppdrag att pröva om lägenheterna i en fastighet på John Bergs plan 6, Kungsholmen, hade skäliga hyror. Detta görs främst genom att jämföra med andra lägenheter där hyran har förhandlats mellan hyresvärd och hyresgästförening.

– Det är bra att hovrätten slår vakt om det lagstadgade förhandlingssystemet. Nu går vi vidare i vårt arbete med att utveckla bruksvärdessystemet så att det bättre stämmer överens med hyresgästernas värderingar. Det ska inte bara vara det geografiska läget som ska ligga till grund för hyressättningen, säger Greger Björkegren.

– Det kollektiva förhandlingssystemet har stora fördelar både för hyresgäster och fastighetsägare. I sin strävan att lamslå det kollektiva förhandlingssystemet har Fastighetsägarna nu i ett års tid, sedan de förlorade i Hyresnämnden, lagt sin energi på rättsprocesser istället för att ta sitt ansvar som förhandlingspart. Man kan fråga sig om Fastighetsägarnas medlemmar utanför tullarna är nöjda med att deras egen organisation ensidigt värnar om innerstadshyror. Det uteblivna intresset från Fastighetsägarna för utvecklingsarbetet i hela regionen är bekymrande, säger Greger Björkegren.

_ _ _

* Stockholmsmodellen var ett förslag till en systematiserad hyressättning som aldrig har verkställts eftersom parterna inte kunde komma överens om den omfördelning av hyrorna som låg till grund för modellen. I sista stund ville fastighetsägarna och de allmännyttiga bolagen höja hyresnivån överlag, trots att de allmännyttiga bolagen gått med på att modellen skulle vara ett nollsummespel, dvs den totala hyresintäkten skulle bli densamma men hyrorna inom beståndet skulle omfördelas efter modellens poängvärden.

För mer information, kontakta:
Greger Björkegren
ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.