Skip to main content

Hyresgästföreningen kräver nollavtal för 2011

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 06:01 CET

– Det är orimligt att Fastighetsägarna nu rekommenderar hyreshöjningar inför nästa år med hänvisning till inflationssäkring och lägesfaktorn, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Eftersom räntorna inte steg så mycket som beräknat föregående år och inflationen har varit låg, bör fastighetsägarna ha fått en ekonomisk buffert på hyresgästernas bekostnad.

– Att gå in och kräva mer pengar av hyresgästerna är helt befängt. En hyreshöjning blir då ytterligare ett slag mot människor som redan har missgynnats jämfört med dem som bor i bostadsrätter och villor.

– Hyresgästföreningen har flera goda exempel på att det går att sluta avtal med rimliga hyresnivåer, vi har redan gjort överenskommelser om nollhyra för nästa år, säger Terje Gunnarson.

– Nu gäller det för parterna på hyresmarknaden att ta sitt ansvar och förhandla enligt den svenska modellen som innebär att bruksvärdet för hyresgästerna står i fokus. Fastighetsägarna får sluta prata om läget när det är service och standard som är de faktorer som hyresgästerna sätter främst.

Den stora undersökning* som Hyresgästföreningen gjorde för drygt ett år sedan, visade att det hyresgästerna främst värderar är kommunal och kommersiell service samt trygghet, miljöstugor och god fastighetsförvaltning.

– Den fastighetsägare, allmännyttig eller privat, som värnar om sina hyresgäster och har vidtagit åtgärder som höjt bruksvärdet, ska vi givetvis ha den största respekt för inför förhandlingarna om 2011 års hyror, säger Terje Gunnarson.

För mer information, kontakta:
Terje Gunnarson
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50


* Rapporten ”Var bor du bäst för pengarna?” utfördes av Institutet för bostads- och urban forskning (IBF) vid Uppsala Universitet på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm.

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.