Skip to main content

Hyrorna 2012 klara för Familjebostäder i Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2011 12:00 CET

Nu är hyrorna för 2012 klara för hyresgästerna hos Familjebostäder i Stockholm. I snitt höjs hyrorna med 2,05 procent.

Familjebostäder hade ursprungligen yrkat på hyreshöjningar på 2,5–6,85 procent. Det genomsnittliga yrkandet var 4,59 procent, vilket var det högsta yrkandet från de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm.

– Efter långdragna och tuffa förhandlingar har vi nu landat i en överenskommelse om en hyreshöjning på i snitt 2,05 procent som ska täcka bolagets ökade kostnader främst i form av höjda taxor, säger Martin Hofverberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyreshöjningen har fördelats efter fastighetstyp, område, standard och nuvarande hyresnivå. Drygt 1 500 lägenheter får en höjning på 3,5 procent, 4 800 lägenheter får 3,17 procent, cirka 10 000 lägenheter höjs med 2,05 procent och 4500 lägenheter får en höjning på 0,99 procent.

– Vi har fördelat hyrorna fastighet för fastighet så att de bättre ska spegla bruksvärdet, säger Martin Hofverberg. Samtidigt har vi säkerställt att hyresgästerna får samma höga servicenivå som tidigare. 

Familjebostäder hänvisade i sitt yrkande till lagen om affärsmässiga principer.

– Vi har förhandlat enligt lagen som sätter det allmännyttiga syftet före det affärsmässiga. Ett allmännyttigt bostadsbolag ska först och främst leverera bra lägenheter till rimlig hyra till kommuninvånarna. Det har vi nu befäst genom att vi har lyckats hålla nere kraven på orimliga hyreshöjningar. Den hyreshöjning som vi nu kommit överens om ligger väl i nivå med den övriga kostnadsutvecklingen i samhället, säger Maria Palme, förhandlingschef, Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer info, kontakta:
Martin Hofverberg
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 60 73 

Maria Palme 
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-555 98 00

 

 

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.