Skip to main content

Hyrorna för 2011 i Telge Bostäder klara trots hinder

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 08:37 CET

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Telge Bostäder om hyrorna 2011 är klara. Hyrorna höjs med 1,96 procent från och med 1 januari. Det ursprungliga yrkandet från Telge Bostäder låg på 3,9 procent.

Ett hinder i förhandlingarna har varit den avgift som Telgekoncernen tar ut för att hantera Telge Bostäders lån, den så kallade låneramsavgiften. Telgekoncernen tar ut 0,5 procent i avgift från Telgebostäder och bara 0,23 procent från övriga bolag. En förutsättning för överenskommelsen är att förhandlingarna återupptas när lånerams­avgiften sänks till samma nivå som för de andra bolagen inom koncernen. Då ska man bestämma hur dessa miljoner ska komma hyresgästerna till del.

– Om avgiften hade legat på samma nivå, drygt 0,3 procent, i alla bolagen hade det inneburit 400 kr mindre i hyra per lägenhet och år. Det betyder att varje hyresgäst sponsrar övriga bolag i koncernen med 400 kr per år. Det här slår hårt mot hyresgästerna trots att bolagen, som exempelvis Telge Återvinning, ger service till alla boende i Södertälje, säger Ingvar Wallin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Den överenskommelsen som nu slutits innebär två månaders retroaktiva hyror. Höjningen för januari och februari kommer att läggas på avierna för mars och april. Om låneramsavgiften hade sänkts till samma nivå som för de andra bolagen, hade ingen hyreshöjning behövts tas ut förrän 1 maj.

 

För mer information, kontakta:
Ingvar Wallin
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
Tel 070-217 43 64

 

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.