Skip to main content

Ingen hyreshöjning innan 1 juli 2017 för Telge Bostäder, Telge Hovsjö, Telge Fastigheter

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2016 08:00 CET

Hyresförhandlingarna mellan Telge Bostäder, Telge Hovsjö, Telge Fastigheter och Hyresgästföreningen är nu avslutade. Istället för en allmän hyreshöjning är ambitionen att införa en ny hyresmodell till sommaren.

Arbetet med att ta fram den nya hyresmodellen kommer att pågå under våren 2017.

Målet med den är att hyressättningen ska bli mer förutsägbar och att det ska bli tydligare vad hyresgästerna betalar för. Idag finns skevheter i hyressättningen där lika lägenheter kan ha olika hyror och detta vill nu parterna rätta till.

– Detta är en rättvisefråga, samtidigt som det är ett sätt att stärka hyresrätten, säger Per Björklind, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Vi är nöjda med överenskommelsen, säger Madelaine Hällgren, ordförande för Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn. Vi har goda relationer med bolagen och jobbar gemensamt för att hyresgästerna i Södertälje ska kunna känna sig trygga i sitt boende.

– Den nuvarande hyresmodellen togs fram för över 20 år sedan och behöver uppdateras, berättar Juan Copovi-Mena, vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö. Jag är glad över att vi nått en överenskommelse som gäller alla tre bolag.

För mer information, kontakta:

Madelaine Hällgren
Ordförande
Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn
073-999 64 87

Per Björklind
förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75
per.bjorklind@hyresgastforeningen.se

Juan Copovi-Mena
vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö
08-550 220 61
juan.copovi-mena@telge.se

Liselott Nilsson
vd Telge Fastigheter
08-550 222 11
liselott.nilsson@telge.se

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.