Skip to main content

Låg hyreshöjning för Haningebostäder

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2014 10:41 CET

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Haningebostäder har avslutats. Det blir en hyreshöjning på 1,4 procent från 1 mars 2014. Haningebostäder hade ursprungligen krävt en hyreshöjning på 2,7 procent från 1 januari.

Orsaken till hyreshöjningen är ökade kostnader för vatten, värme och avfall på grund av höjda kommunala taxor samtidigt som det låga ränteläget har hållit ner hyreshöjningen. Haningebostäder kommer också att öka underhållet.

För mer information, kontakta:

Anders Kaulich
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
08-507 061 11


Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.