Skip to main content

​Lidingöhem vill sko sig på sina hyresgäster

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 08:00 CET

Det kommunägda bostadsbolaget Lidingöhem kräver höga hyreshöjningar för sina lägenheter. Bolaget vill höja hyresnivån över större delen av beståndet så att vissa hyresgäster skulle drabbas av hyreshöjningar på upp till 40 procent! Däremot vill Lidingöhem inte åtgärda några av de problem som hyresgästerna upplever. Inte heller vill bolaget göra något åt den ofta mycket låga standard som flera av fastigheterna har.

− Vi finner det mycket stötande att ett kommunägt bolag agerar på det här sättet mot sina hyresgäster. Utan någon som helst motprestation vill man höja hyrorna till helt oacceptabla nivåer, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Redan förra året begärde Lidingöhem höga hyreshöjningar. Efter långa förhandlingar slöts en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning på drygt 1 procent. Samtidigt inleddes arbetet med en översyn av hyresnivåerna.

− Efter ett stort antal besiktningar kan vi konstatera att hyresnivåerna ligger på rätt nivå. Bolaget saknar helt grund för sitt krav på höjda hyror, säger Per Björklind, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Samtidigt som Lidingöhem går ut med krav om höga höjningar av hyrorna, aviserar bolaget att en del av fastigheterna ska säljas, däribland några av de fastigheter som man begär kraftiga hyreshöjningar för.

− Det är svårt att frigöra sig från tanken att kommunpolitikerna på detta sätt försöker få upp marknadsvärdet på sina fastigheter för att dra in mer pengar till kommunen, säger Per Björklind.

− Det mest tragiska i denna historia är att kommunpolitikerna genom sitt agerande är beredda att slå mot sina egna kommuninvånare. Det stora flertalet av hyresgästerna som nu står inför hotet om höjda hyror är pensionärer som har en begränsad ekonomi, säger Simon Safari. Vill kommunen verkligen tvinga sina egna invånare att flytta?

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.