Skip to main content

Måttlig hyreshöjning i år för hyresgäster hos Tyresö Bostäder

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2014 07:54 CET

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Tyresö Bostäder om 2014 års hyror är nu klara. Hyrorna höjs med 15,11 kronor per kvadratmeter från den 1 januari 2013. Det motsvarar en höjning på 1,4 procent.

Trygghetsboendet Björkberget omfattas inte av hyreshöjningen, där är hyrorna oförändrade.

Anledningen till hyreshöjningen är krav från ägarna på ökad soliditet, planer på nyproduktion samt underhållskostnader.

För mer information, kontakta:
Maria Palm
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-231 57 81

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84


_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.