Skip to main content

Micasas krav på höjda hyror slår hårt mot hyresgästerna

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 06:00 CET

Det kommunala bolaget Micasa kräver stora hyreshöjningar för 2012. För gruppbostäder kräver bolaget 4,2 procent i hyreshöjning. För övriga bostäder ligger kravet på mellan 2,6 och 6,1 procent.

– Det är skamligt att ställa krav på så stora hyreshöjningar när bolagets hyresgästers enda inkomster är redan låga pensioner, säger Bengt Lundström, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Micasa äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. En omsorgsfastighet kan vara ett sjukhem, ett servicehus ett behandlingshem eller en gruppbostad. Micasa har ett särskilt allmännyttigt uppdrag och i det ligger att hyresgästerna ska ha en rimlig boendekostnad.

Micasa har svag ekonomi och ett stort underhållsbehov. Redan idag får Micasa bidrag av koncernen Stadshus AB.

– De hyresgäster som bor hos Micasa har inga möjligheter att påverka sina inkomster, de lever på sina pensioner. Det är därför extra angeläget att hyrorna hålls på en rimlig nivå, säger Bengt Lundström.

För mer information, kontakta:
Helena Åhlberg
Förhandlingsenheten
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-396 35 53

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.