Skip to main content

Poltik och Petter i Täby Centrum 4 sept kl 12–15!

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 14:44 CEST

I Täby kommer mellan 350 och 550 nya lägenheter per år att behövas fram till 2030. Under de senaste 20 åren har det tillkommit totalt 300 hyresrätter i Täby kommun, vilket innebär i snitt 15 nya hyresrätter per år. De närmaste åren kommer 4 600 unga Täbybor att vilja flytta hemifrån. Tycker politikerna att de unga ska kunna bo kvar i Täby?

Leif Gripestam (M), Mats Hasselgren (FP), Rut Casselbrant (KD), Annica Nordgren (C) och Conny Fogelström (S) deltar i den stora utfrågningen inför valet om framtidens boende i Täby. Täby Centrum, lördagen 4 september, kl 12–15. Moderator: John Chrispinsson På scenen: Petter Debatten är ett inslag i Hyresgästföreningens kampanjturné Bygg Framtiden.

Det finns möjlighet att direkt på plats eller via webbsidan www.byggframtiden.se ställa frågor till kommunpolitikerna. Ett stort flygfoto över Täby kommer att sättas upp. På det kan besökarna föreslå platser där bostäder kan byggas eller peka ut områden som behöver byggas om.

Idag saknar och efterfrågar 99 000 unga i Stockholms län en egen bostad. Under 2009 började det byggas 5 400 nya bostäder varav 2 300 är hyresrätter, enligt Boverket. Ett stort antal lägenheter, framför allt i miljonprogramsområdena, behöver renoveras och byggas om. Det behöver byggas nytt och det behöver byggas om, det är därför vi har vår kampanj.

Delar vi upp antalet lediga kvadratmeter på de 99 000 unga vuxna stockholmare som idag behöver bostad, får de bara 1 kvadratmeter var att bo på. I vårt optimalt möblerade kvadratmeterstora hus kan man prova hur det skulle vara.

På Hyresgästföreningens kampanjsajt kan du läsa mer, www.byggframtiden.se

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.