Skip to main content

Pressinbjudan: Bostadseminarium 22 mars – Växtvärk eller stretching?

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2019 10:00 CET

Stockholm växer, samtidigt som regionen är en viktig kraft för ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Går det att kombinera? Hyresgästföreningen region Stockholm och Botkyrkabyggen tror det. Stretchar vi utmaningarna rätt och arbetar tillsammans kan FN:s mål 11 ”Hållbara städer och samhällen” bli verklighet. Välkommen till ett seminarium med fokus på möjligheter.

År 2050 beräknas cirka 70 procent av jordens befolkning bo i urbana områden. Sverige är inget undantag, vi ser en stark urbanisering – särskilt i Stockholmsregionen. Konsekvenserna av det påverkar oss redan idag i form av sociala slitningar, otrygghet och bostadsbrist. Men urbaniseringen ger också möjligheter. Rätt använd kan den skapa ekonomisk tillväxt och utveckling, driva fram innovativa lösningar och kloka val som är hållbara över tid.

Tid: 22 mars kl. 11.30-14.00

Plats: Flygelsalen, Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6

Arrangörer: Hyresgästföreningen region Stockholm och Botkyrkabyggen

Moderator: Anna Wennerstrand

Programpunkter:

11.30-12.00 Mingellunch

12.00-12.20 Därför ska vi engagera oss i FN:s Agenda 2030 och FN:s mål 11

Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef Hyresgästföreningen region Stockholm och Chris Österlund, VD för det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen, hälsar välkomna. Hannah Stanton, ledamot i Agenda 2030-delegationen och Programme Director på TheGoals.org berättar om Mål 11 ”Hållbara städer och samhällen”.

12.20-12.40 En växande region behöver vara inkluderande, skapa möten och dialoger

Chris Österlund berättar om allmännyttans bidrag till mål 11, hur Botkyrkabyggen stärker lokalsamhället och ökar den sociala hållbarheten genom bland annat trygghetsskapande åtgärder, jämställdhetssatsningar och ökad närvaro i utsatta områden.

12.40-12.55 Vad är allmännyttans roll egentligen och hur skapas bra uppväxtmiljöer?

Reflektioner från Chris Österlund och Olle Pallin-Cox, Regionombud Mitt BRIS, om hållbara samhällen för sårbara människor.

12.55-13.00 Bensträckare

13.00-13.15 Urbaniseringen tär på jorden… eller kan den användas för att rädda den?

Kan mål 11 hjälpa oss att mobilisera och fokusera rätt? Panelsamtal om möjligheterna för att skapa miljömässig hållbarhet i en växande Stockholmsregion, präglad av väl fungerande transporter, återvinning och ny teknik. Thomas Sundén, VD Sustainable Innovation, Anna Lackman, expert fastighetsförvaltning SABO och Charlotta Szczepanowski, Hållbarhets- och kvalitetschef Coop.

13.15-13.30 Så får vi ihop ekonomin så att både individ, bolag och samhälle värnas

En växande region är inte hållbar om vissa inte har råd att bo och verka där. Vi måste ha bostäder för alla, oavsett plånbok. Samtidigt måste fastighetsägare få ekonomi och investeringskraft i sin verksamhet. Hur skapar vi ekonomisk hållbarhet utifrån de båda aspekterna? Med Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen.

13.30-13.45 Krassa kommuner, klirr i kassan… eller i koppen?

Reflektioner om bostadsförsörjningsansvar, nyproduktion med lägre hyror och situationen för hemlösa. Hur motar vi bostadsbristen på bästa sätt? Med Martin Hofverberg, Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert Sveriges Kommuner och Landsting, Peter Nyberg, affärsutvecklare social hållbarhet BoKlok, och Jonas Wihlstrand, socialchef Stadsmissionen.

13.45-14.00 Vad tar vi med oss och hur går vi vidare med FN:s mål 11?

Sammanfattning och medskick av Elisabeth Hammarberg och Chris Österlund.

Anmälan: Sker senast 4 mars till: anmalan.globen@hyresgastforeningen.se 

Kom ihåg att ange: Växtvärk eller stretching, namn, företag/organisation, funktion/roll, mobil, e-post och ev. kostavvikelse.

För mer information, kontakta:

Carin Lindell, Hyresgästföreningen region Stockholm: 072-249 20 95

Charlotta Lundström, Botkyrkabyggen: 070-162 94 43

 

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.