Skip to main content

​Ramavtal klara med SBC

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 08:16 CEST

Hyresgästföreningen region Stockholm har idag tecknat ramöverenskommelser i de årliga hyresförhandlingarna med Stockholms Bostadsrättscentrum (SBC) för de 23 kommuner i Stockholms län där de är verksamma. Totalt omfattas 196 fastigheter med 1 934 lägenheter.

Överenskommelserna är differentierade och tar hänsyn till förutsättningarna i respektive kommun.

För Stockholms stad blir det en höjning med 0,7 procent från 1 januari 2017. För övriga kommuner i länet varierar höjningen mellan 0,5 och 0,65 procent.

SBC yrkade på följsamhet med de allmännyttiga bostadsbolagen från 1 januari 2017.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.