Skip to main content

​Sälj inte ut våra hem!

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 14:25 CET

Hyresgästföreningen region Stockholm konstaterar att kommun efter kommun brandskattar sina bostadsbolag, allmännyttan. De flesta kommuner har som ägare under många år ställt höga krav på avkastning vilket dränerar det egna kapitalet. Delar av bestånden har ombildats till bostadsrätter och andra delar säljs till andra fastighetsägare, många gånger med motivet att det behövs kapital för att investera i nybyggnationer.

I Sollentuna kommun finns nu ett förslag på ytterligare en variant av beskattning av det egna bolaget. Planen är att dela AB Sollentunahem i två delar, ett bostadsbolag och ett bolag för lokaler. Dessutom ska 2 000 lägenheter säljas, en tredjedel av bolaget. Detta innebär att bostadsbolaget förutom minskade hyresintäkter också tappar intäkter från lokaler. Syftet påstås vara att få råd att bygga 1 500 nya hyresrätter fram till år 2024. Med nuvarande organisation och ekonomi finns tillräckliga resurser för att klara investeringen.

Hyresgästföreningen region Stockholm anser att det är både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt förkastligt att bedriva bostadspolitik utifrån partiideologi. De allmännyttiga bostadsbolagen är det viktigaste verktyget kommunerna har för att kunna leva upp till lagen om bostadsförsörjningsansvar. Därför är det nödvändigt att stopplagen mot utförsäljningar av de kommunala bostadsbolagen återinförs.

Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktigemöte 19 november 2016

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.