Skip to main content

Sänkning av hyror på Enspännargatan 12–14

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 07:46 CET

En överenskommelse har träffats mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Förvaltnings AB Bergsundet om hyrorna för 79 lägenheter på Enspännargatan 12–14 i Hässelby.

Efter förhandlingar har parterna enats om en tvåårig överenskommelse för åren 2013–2014. Överenskommelsen innebär att hyrorna nu har justerats i enlighet med bruksvärdessystemet.

För flertalet av fastighetens lägenheter har hyrorna sänkts, medan några lägenheter har fått en marginell höjning. Totalt har hyresuttaget för fastigheten sänkts med 2,95 procent.

Uppgörelsen gäller från årsskiftet 2013/2014.

Maria Palme
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-555 98 00

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84


_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.