Skip to main content

Ska hyresgästerna bidra med 1 473 kronor per månad för att bygga en bussterminal?

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2012 11:30 CEST

Idag behandlar kommunfullmäktige i Stockholms stad frågan om utdelningar från Stockholms allmännyttiga bostadsbolag. Bostadsbolagen förväntas bidra med 1,3 miljarder till koncernen Stadshus AB. Pengar som bland annat ska gå till gator, parker, idrottsplatser och en bussterminal!

– Naturligtvis ska inte hyresgästerna ensamma betala för gator, parker och annat som utnyttjas av alla kommuninvånare och borde bekostas av skattemedel. Istället bör pengarna stanna i bolagen och användas till upprustningar och nyproduktion, säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm. 

Förslaget till utdelning bygger på den nya lagstiftningen och det är först nu den testas ordentligt. Beslutet i Stockholm kommer sannolikt att vara prejudicerande för resten av Sverige. Därför är just detta beslut av mycket stor principiell vikt.

– Beslutet om utdelningen är i juridisk mening tveksamt. Dels är den totala utdelningen ungefär 440 miljoner kronor över vad lagstiftningen medger (det är inte tillåtet att använda tidigare års vinster för värdeöverföring från bolaget) och dels är de satsningar som föreslås enligt § 5.1 otillräckligt specificerade. Det är också ytterst osäkert om de ryms inom ramen för ’kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning’, säger PG Nyström, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.  

I samband med fullmäktige i dag fattas även slutgiltigt beslut om försäljningar i Svenska bostäder och Stockholmshem.

– Det är den här typen av försäljningar som gör det möjligt att kräva liknande utdelningar även kommande år. Här måste politikerna sätta stopp och se till att allmännyttan inte utarmas ytterligare, säger Terje Gunnarson.
 

För mer information, kontakta:
Terje Gunnarson
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

P-G Nyström
Förbundsjurist
Hyresgästföreningen
070-393 02 27

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.