Skip to main content

​Tvåårsavtal för Familjebostäders hyresgäster

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2015 12:00 CET

Efter förhandlingar har Hyresgästföreningen region Stockholm och AB Familjebostäder träffat en överenskommelse om hyrorna för 2016 och för 2017. Hyran höjs med 9 kronor per kvadratmeter och år från 1 januari 2016 och likaså med 9 kronor per kvadratmeter och år från 1 januari 2017.

Ursprungligen hade Familjebostäder begärt en hyreshöjning om 2,3 procent från 1 januari 2016.

Den överenskomna höjningen innebär en höjning på 48 kronor per månad för en lägenhet på 64 kvadratmeter.

Bolaget ville inledningsvis inte redovisa vilka ekonomiska skäl det fanns för en höjning. Detta har Hyresgästföreningen inte accepterat, utan har ställt krav på en ekonomisk redovisning. När denna redovisning presenterades kunde en överenskommelse träffas.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.