Skip to main content

​Tvåårsavtal för hyrorna i Sigtunahem

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2016 08:00 CET

Hyresgästföreningen region Stockholm och Sigtunahem har kommit överens om ett tvåårsavtal för hyrorna. Avtalet ger en hyreshöjning på 1,61 procent för 2017 och 0,69 procent för 2018.

Höjningen 2017 är uppdelad enligt följande: generella taxejusteringar (0,7 procent), upprustning och underhåll (0,7 procent) och förbättringar i utemiljön (0,21 procent).

Sigtunahem har under flera år haft ekonomiska utmaningar kopplade till behovet av upprustning, nyproduktion och sitt samhällsansvar som allmännyttigt bostadsbolag. Det är viktigt att uppnå en ekonomi i balans för att leva upp till behovet av fler lägenheter i kommunen, genomföra upprustning av det befintliga beståndet samt uppfylla hyresgästernas förväntningar på sin hyresvärd.

För hyresgästerna är det viktigt att få trygghet och framförhållning i sin ekonomi.

Genom en tvåårig överenskommelse uppnås stora delar av båda parters behov.

I och med överenskommelsen menar båda parter att det finns goda förutsättningar för Sigtunahem att vända ett negativt resultat och att fokus nu kan läggas på hyresgästerna, både nuvarande och blivande.

För mer information, kontakta:

Käthe Eklund
Förhandlare
Hyresgästföreningen region Stockholm
010-4592053

Nicklas Isaksen
Ordförande för förhandlingsdelegationen
Hyresgästföreningen Sigtuna
073-9132238

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 0884

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.