Skip to main content

Upplands Brohus yrkar på 2,2 procent i hyreshöjning 2012

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 06:05 CET

Upplands Brohus har lämnat det hittills lägsta kravet på hyreshöjning inför 2012. Bolaget hänvisar till taxehöjningar, höjd borgensavgift på lån samt att man på sikt vill höja soliditeten.

– Upplands Brohus är ett välskött bolag med drygt 2000 lägenheter. Bolaget är positivt inställt till hyresgästernas inflytande och avsätter betydande belopp till boinflytande, säger Bengt Lundström, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Vi har fått ett hyfsat utgångsbud. Nu inleder vi förhandlingar där vi givetvis noggrant kommer att granska bolagets hyreskalkyl och andra underlag.

För mer information, kontakta:
Bengt Lundström
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-589 61 96 

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.