Skip to main content

Uttalande taget av Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktige 2010-11-20

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2010 16:58 CET

Svenska Bostäder yrkar på 4,3 procent i hyreshöjning inför förhandlingarna om 2011 års hyror. Hyresgästföreningen menar att yrkandet saknar grund.

Det absolut rikaste bostadsbolaget kommer med stockholmsregionens hittills högsta yrkande, det är häpnadsväckande och helt absurt. Svenska Bostäder beter sig respektlöst mot sina hyresgäster som har byggt upp det här bolaget och har gjort det till det ekonomiskt starkaste bostadsbolaget i landet.

Svenska Bostäder är idag ett helt skuldfritt bolag med stort eget kapital. Få andra bostadsbolag kommer ens i närheten av den goda ekonomi som Svenska Bostäder har.  Som grund för sitt yrkande om hyreshöjning, hänvisar Svenska Bostäder till den nya lagstiftningen som kräver att de allmännyttiga bostadsbolagen ska drivas affärsmässigt.

Det är oseriöst av ett så rikt bolag att hänvisa till lagens krav på affärsmässighet när man redan har byggt upp 100 procents soliditet.

Hyresgästföreningen begär nu in ytterligare kalkyler och underlag från Svenska Bostäder, innan förhandlingarna kan börja.

Hyresgästföreningen kan inte acceptera att ett allmännyttigt bostadsbolag lägger ett sådant här yrkande. Vi kräver oförändrad hyresnivå 2011!

Vi begär dessutom att Svenska Bostäder redogör för hur bolaget avser att motsvara lagens krav på inflytande för hyresgästerna.

 

Uttalande taget av Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktige 2010-11-20

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.