Skip to main content

Vi kräver en lagändring som ger hyresgästerna stärkt inflytande i samband med upprustning

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2011 16:51 CET

Många fastigheter i stockholmsregionen är i behov av upprustning och underhåll. En ny rapport från Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet visar att hyresgäster, vars bostad står inför en upprustning, har lite inflytande över upprustningens omfattning och konsekvenser i form av hyreshöjning.

Hyresgästföreningen region Stockholm kräver nu en lagändring som ger alla hyresgäster ett stärkt inflytande i samband med nödvändig upprustning. Vi kräver ett lagligt skydd mot att hyresgäster i förväg ska tvingas godkänna renoveringar som de inte kan överblicka konsekvenserna av. Hyresgäster ska inte tvingas flytta från sina lägenheter för att fastighetsägarna har renoverat dem till en kostnad som hyresgästerna inte klarar av.

Alla människor måste ha lagstadgad rätt till sina egna hem och att kunna påverka en eventuell ombyggnadsprocess. Det är nödvändigt främst ur ett mänskligt, men också ur ett demokratiskt perspektiv. Därför kräver Hyresgästföreningen region Stockholm en lagändring som ger hyresgästerna rätt att, i samråd med hyresvärden, bestämma över sina egna hem och som ger dem trygghet att kunna bo kvar – även efter att fastighetsägaren rustat upp sitt hus.

Uttalande taget vid Hyresgästföreningen region Stockholms höstfullmäktige 2011-11-26

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.