Skip to main content

ID Entity – ett Gasellföretag!

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 09:00 CET

ID Entity är ett av de snabbast växande företagen i Sverige 2013.
Vi har ett värdefullt utbyte med våra kunder, vårt arbete ger oss inblick och förståelse för hur duktiga organisationer bedriver sina verksamheter. Detta håller oss skärpta och lyhörda  – en kvalitetsorienterad kund har samma krav på sig själv som på sina samarbetspartners.

Vi är väldigt medvetna om det och gör vårt yttersta för att hålla hög service och kunskapsnivå i alla de kompetensområden som vi tillhandahåller. I vår strävan att leva som vi lär är det nu väldigt glädjande att se hur marknadens förtroende för oss ökar – i gasellfart.

Med tillväxt kommer nya utmaningar. Vi måste ha rätt kapacitet, system och rutiner för att hantera en ökad efterfrågan. Regelbundet granskar vi oss själva och ser till att vi möter våra kvalitetsnormer.  Vi är fast beslutna om att hela tiden, steg för steg, bli lite bättre på det vi gör, både inom företaget och ute på marknaden. Tillväxten ger oss inspiration till att fortsätta utveckla oss själva och vårt sätt att arbeta med våra kunder. 

Vad kännetecknar ett Gasellföretag?

·  En omsättning som överstiger 10 Mkr.

·  Minst 10 anställda.

·  Ökad omsättning varje år de senaste tre åren och minst fördubblad omsättning om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret.

·  Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.

·  Organisk tillväxt, inte genom förvärv eller fusioner.

·  Sunda finanser.

Vi vill tacka våra kunder för fina år med spännande uppdrag och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete. 

Tack,

vi på ID Entity


ID Entity är ett konsultföretag i framkant inom Human Resources som stöttar sina kunder i såväl utveckling och tillväxt som vid avveckling. Våra affärsområden är HR Konsult, Rekrytering/Executive Search och Coachning/Outplacement.

Vi strävar efter att arbeta långsiktigt med våra kunder i olika faser och blir därmed ett kvalificerat bollplank i hela HR processen.

ID Entitys konsulter har ett starkt engagemang i sina kunduppdrag och lägger stor vikt vid att arbeta såväl kvalitativt som effektivt och snabbt.

Vi på ID Entity har lång erfarenhet av att arbeta som HR konsulter, med kunskap från de flesta branscher och med förståelse för många olika roller och befattningar. Vi ser alltid till att den HR Konsult med lämpligast bakgrund och erfarenhet hjälper dig som kund.

Våra främsta kännetecken är Engagemang, Professionalism och Affärsmässighet.

ID Entity startade 2007 och blev 2013 utnämnda till Gasellföretag av Dagen Industri. 2013 var omsättningen 24 MKR med 17 anställda. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera