Skip to main content

IDENTIC konverterar och installerar ny utrustning för RME på Länsgårdens depåer i Örebro län

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 08:48 CEST

IDENTIC har fått uppdraget att konvertera och uppdatera fyra av Länsgårdens depåer i Örebro län - från Diesel till RME.

IDENTIC har genom åren levererat och installerat kompletta och nyckelfärdiga tankningsanläggningar samt utfört både förebyggande och avhjälpande service enligt avtal på Länsgårdens (tidigare Länstrafiken i T-läns) samtliga bussdepåer. Det nu aktuella uppdraget avser depåerna i Nora, Hällefors, Laxå och Askersund.

IDENTICs kunskaper om möjligheterna att fortsatt nyttja redan befintliga tankningsanläggningar för Diesel och därigenom, efter konvertering, erbjuda kunden en kostnadseffektiv övergång till det mera miljövänliga drivmedlet RME, efterfrågas i stor utsträckning just nu.

Att IDENTICs tankningsanläggningar fyller sin funktion under lång tid och att det lönar sig att investera i system som från grunden är byggda för avsett ändamål vittnar de nu aktuella tankningsanläggningarna i Örebro län. Som exempel kan nämnas takningsanläggningen i Laxå. Den anläggningen installerade IDENTIC redan 1988. Anläggningen har varit i daglig drift i 27 år. Med förebyggande service enligt avtal har onödiga driftstörningar och driftstopp kunnat hållas till ett minimum.

- Det är naturligtvis mycket glädjande att vi åter fått förtroendet att ta väl hand om bussdepåerna i Örebro län. För IDENTIC har det alltid varit en självklarhet att leverera driftsäkra anläggningar och system som klarar den tuffa miljö och hantering som daglig service i en bussdepå utgör. Därför är tankningsanläggningen i Laxå, som fungerat sedan 1988, inte unik i sitt slag. Den anläggning som vi nu konverterat till RME kommer även den att ha ett långt liv, sägerAnders Hedgren VD på IDENTIC.

I takt med att såväl trafikhuvudmän som trafikoperatörer lägger allt större fokus på miljöfrågor, får IDENTIC allt fler uppdrag att konvertera befintliga alternativt bygga nya tankningsanläggningar som kan hantera de allt strängare kraven. Verksamheterna övergår till miljövänligare bränslen, överger konventionell tankning till förmån för spillfri hantering och skalsäkrar sina depåer för att stärka sitt arbetarskydd och miljösäkerhet samtidigt som de motverkar stölder och skadegörelse.

- Att driva en effektiv, miljö- och kvalitetssäkrad kollektivtrafik – inklusive den helt avgörande service som varje fordon måste få varje natt - är en komplex verksamhet. Det vet vi på IDENTIC. Därför ser vi det som en självklarhet att göra allt vad vi kan för att bussdepån ska fungera så optimalt som möjligt, både när det gäller effektivitet och miljösäkerhet, avslutar Anders.

Vid frågor, vänligen kontakta: Anders Hedgren, direkttelefon: +46 733 759 801 E-post: anders.hedgren@identic.se


IDENTIC har genom åren hjälpt många kunder att effektivisera, drift-, kvalitets- och miljösäkra sin depåverksamhet.

Med IDENTICs modulära och skalbara system och tjänster för daglig service och depånära ledning av tunga fordon uppnår kunderna bl a :

  • snabb, dokumenterad och kvalitetssäkrad service
  • ökad resurs- och kostnadskontroll
  • förbättrad arbetsmiljö; och
  • minskade miljörisker

Bland bolagets kunder märks särskilt ägare och operatörer av tunga fordon, företrädesvis bussar, men även lastbilar, lastmaskiner, fartyg och tåg organiserade i större enheter (flottor).

Kort sagt – ett samarbete med IDENTIC ger kunden möjlighet att få ut största möjliga affärsnytta ur sina depåer och fordon.

IDENTIC AB är ett ledande företag med egenutvecklade produkter,
system och tjänster för daglig service och depånära ledning av stora
fordonsflottor. Med över 50 000 fordon och fler än 300 depåer för bussar i
kollektivtrafik utrustade med företagets produkter och system, är IDENTIC en
marknadsledande aktör på en global marknad under stark tillväxt. www.identic.se

IDENTIC is a leading company with development
of its own products, systems and services for daily service and depot
management of large vehicle fleets. With over 50 000 vehicles and more than 300 depots for buses in public transport equipped with the company's products and systems IDENTIC is the
market leader in a global market with strong growth. www.identic.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.