Skip to main content

Probe Drum automatiserar analys av labbprover – högre precision än vid manuell analys

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 14:02 CEST

Probe Drum är ett nytt svenskt analysinstrument som kan komma att helt ändra spelreglerna för framtidens laboratorieanalyser. Verktyget kombinerar spektroskopi med automatiskt titrering och kan därigenom förenkla, förbättra och framförallt snabba upp den mödosamma processen att analysera prover.

Genom att skicka ljus genom ett prov, så kallad spektrofotometri, mäter Probe Drum egenskaper i flytande prover genom att mäta dess absorbans. Via en automatisk sprutmekanism genomförs samtidigt en titrering, vilket innebär att gradvis göra små förändringar och mäta resultatet av dem enligt de inställningar användaren själv konfigurerat.

- Det unika med Probe Drum är att den kombinerar spektrofotometri med automatisk titrering. Sprutmekanismen kan ställas in på mycket små mängder, ända ner till 20 nanoliter vid titreringen. Vid manuell titrering brukar 2 mikroliter vara den minsta mängden som kan tillsättas utan att resultatet blir otillförlitligt, berättar Thom Leiding, grundare av Probation Labs och upphovsman till teknologin bakom Probe Drum.

Första instrumentet är redan sålt till Sara Snogerup Linse, professor i molekylär proteinvetenskap vid Lunds universitet och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin sedan 2004 samt ledamot av Nobelkommittén för kemi sedan 2012. För henne var fördelarna med Probe Drum uppenbara redan efter den första provkörningen i fjol, och de har bara blivit tydligare sedan dess.

- Med Probe Drum kan vi med oöverträffad precision avslöja små men viktiga skillnader i proteiners egenskaper som vi har svårt att se med manuella metoder. Vi tror att Probe Drum kan hjälpa oss att avslöja kalciumrelaterade sjukdomsmekanismer, säger Sara Snogerup Linse.

Att mäta prover med Probe Drum tar allt från en minut till några timmar, beroende på typ av experiment och antalet mätpunkter. Generellt sett går mätning med ProbeDrum 5-10 gånger snabbare att utföra än vid manuell spektrofotometri och titrering samtidigt som man ökar mätningens upplösning med upp till 200 gånger. Ytterligare en fördel är att provet aldrig behöver flyttas, vilket annars markant ökar risken för felmätningar på grund av den mänskliga faktorn.

Ett instrument kostar 35.000 euro i sitt grundutförande och en ny modell – Probe Drum M – är under utveckling, vilken kommer att kunna mäta både absorbans och fluorescens.

Teknologin bakom Probe Drum är patentsökt – och namnet som sådant är hämtat från maskinens särskilda egenskaper.

- Namnet Probe Drum kommer från de svaga rytmiska ljud prototypen ger ifrån sig – samt att den faktiskt trummar iväg ljusstrålar mot provet ifråga, säger Thom Leiding.

###

För mer information om Probe Drum, besök www.probedrum.se
Thom Leiding på 0708-39 81 01 eller thom@probationlabs.se

Om Ideon Innovation

Ideon Innovation erbjuder en internationellt erkänd inkubatorprocess som hjälper entreprenörer att snabbare bygga tillväxtorienterade företag av hög kvalitet. Med stöd av våra värdeskapande aktiviteter inom bland annat strategi- och affärsutveckling, pr/marknadsföring, finansiering, affärsrådgivning/bolagsstyrning och nätverksbyggande skapar vi ideala förutsättningar för nystartade kunskapsintensiva bolag att bli framgångsrika, vilket ger nya jobb och skattekronor åt samhället.