Skip to main content

Två av tre känner sig tryggare med appen WalkMeHome

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 07:32 CET

Det svenska företaget Xh Mobile Solutions AB, som utvecklat trygghetsappen WalkMeHome, har under oktober månad genomfört en undersökning bland sina användare* för att ta reda på deras beteende i otrygga situationer. Två av tre känner sig tryggare med WalkMeHome.

Xh Mobile Solutions AB vill ta ansvar för ett tryggare samhälle och har därför utvecklat WalkMeHome, en app som gör att du genom ett enkelt knapptryck kan larma dina närstående (som i appen kallas ”skyddsänglar”) och dela din position så fort du känner dig orolig.

51% av de som svarat på enkäten är mellan 15-34 år och majoriteten använder appen när de går ut sent på kvällen eller befinner sig i ett område de inte känner till. Att 9 av 10 faktiskt aldrig tryckt på larmknappen tolkas som positivt eftersom det innebär att personerna använt appen för att känna sig tryggare, men inte utsatts för någon direkt fara. Drygt 2 av 3 skyddsänglar känner sig också lugnare av appen då de kan vaka över sina närstående och finnas till hands vid behov.

Statistik från NTU-rapporten 2012:2 stärker bilden av att alltför många svenskar känner sig begränsade i sin livsföring på grund av att de känner sig otrygga.

7% av samtliga män i Sverige och 25% av kvinnorna anger att de är ganska eller mycket otrygga eller att de helt enkelt inte går ut på grund av otrygghet. Drygt 238.000 personer, i åldern 16–79 år, uppger att de mycket ofta väljer en annan väg eller ett annat färdsätt, cirka 92 000 personer uppger att de mycket ofta avstått från en aktivitet samt dryga 145 000 personer uppger att deras otrygghet påverkat livskvaliteten i stor utsträckning.
 
Speciellt bland kvinnor är otryggheten stor. Många kvinnor anger att de är otrygga vid utevistelse en sen kväll.  26% av unga kvinnor i åldern 16-19 år är otrygga, i åldersgruppen 20-24 år är det 29% och i gruppen 25-34 år uppger 28% att de är otrygga.

”Det är glädjande att se att vår app används i så pass stor utsträckning av kvinnor i åldersgruppen 15-34 år och att den kan bidra till en ökad känsla av trygghet i denna målgrupp,” säger Arne Hansson, VD och medgrundare till Xh Mobile Solutions AB.
 
Trots olika insatser för att öka tryggheten i samhället, upplever ändå tre av fyra tillfrågade i rapporten att brottsligheten i samhället ökar, varav 27% anser att den ökar kraftigt.

Teamet bakom Xh Mobile Solutions AB vill se en ändring på detta:

”Vi läser dagligen i tidningarna om personer som utsätts för våld och hot. Det är skrämmande och inte acceptabelt. WalkMeHome hjälper människor att känna sig tryggare och att ha större kontroll över sitt liv. Känner man sig otrygg skall man kunna få stöd av personer som bryr sig om en och som är redo att agera om någonting skulle hända. Det ger en känsla av trygghet att snabbt kunna larma närstående när man är i en utsatt situation och veta att de faktiskt har koll på var man befinner sig,” säger Arne Hansson.

WalkMeHome har laddats ner av drygt 40 000 personer i hela världen och finns för både Android och iPhone.

*Totalt antal respondenter i Sverige: 149 personer

...

För mer information om WalkMeHome, besök www.walkmehome.com
Vill du använda vår logotyp eller högupplösta bilder? Klicka här

Arne Hansson (VD) på 0703-19 47 40 eller arne@xhmobilesolutions.se
Jan Westström (Teknikchef) på 0733-64 60 61 eller jan@xhmobilesolutions.se
Emma Henriksson (Kommunikatör) på 0725-23 13 11 eller emma@xhmobilesolutions.com

För mer information om Ideon Innovation, besök www.ideoninnovation.se

Rickard Mosell på 0709-70 88 76 eller rm@ideoninnovation.se
alternativt Lena Persson på 0767-82 42 04 eller lp@ideoninnovation.se

Om Ideon Innovation

Ideon Innovation erbjuder en internationellt erkänd inkubatorprocess som hjälper entreprenörer att snabbare bygga tillväxtorienterade företag av hög kvalitet. Med stöd av våra värdeskapande aktiviteter inom bland annat strategi- och affärsutveckling, pr/marknadsföring, finansiering, affärsrådgivning/bolagsstyrning och nätverksbyggande skapar vi ideala förutsättningar för nystartade kunskapsintensiva bolag att bli framgångsrika, vilket ger nya jobb och skattekronor åt samhället.