Skip to main content

Börsbolag har dålig krisberedskap för it-attack

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 08:15 CEST

De senaste dagarnas nätattacker visar på hur sårbara företag och myndigheter har blivit. Men många är ändå helt oförberedda på en it-krasch. En undersökning från försäkringsbolaget If visar att en fjärdedel av de svenska börsbolagen inte ens gjort en analys av sårbarheten hos sina datasystem under de senaste tre åren.

Hackergruppen Anonymous fortsätter att göra dataintrång hos svenska företag och myndigheter. Hittills har bland annat Försvarsmakten, Swedbank och Socialstyrelsen attackerats.

Vi lever och arbetar allt mer på nätet. Fler och fler tjänster sköts numera via datorn. Det handlar om allt från barnens skolwebb till att ordna bankärenden, försäkringar och köpa resor. Sjukhus och offentliga transporter styrs via datoriserade nätverk. Vi är idag helt beroende av dessa system.

- Den här utvecklingen uppmuntras från politiskt håll, och ökar tillgänglighet för konsumenterna. Men det gör oss samtidigt väldigt utsatta, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

En undersökning bland 100 svenska börsbolag som If gjorde i våras visar att allt fler företag ser IT-krascher som ett hot mot sin verksamhet. Men endast hälften av de svenska börsbolagen har nyligen gjort en krisövning i att hantera ett datahaveri, och en fjärdedel har inte ens gjort en analys av sårbarheten hos sina datasystem under de senaste tre åren.

Undersökningen, som gjordes i maj för sjätte året i rad, visar också att vart fjärde bolag, 26 procent, har varit utsatta för intrångsförsök i sina datasystem. 28 procent av bolagen ser avbrott i IT-drift eller datakommunikation som den risk/hot de är mest rädda för, vilket är en ökning jämfört med tidigare år och nu i nivå med bränder och ekonomiska kriser.

- Vi behöver bli bättre förberedda. Kunskap i att hantera ett haveri kan ibland vara livsviktig, som när Apotekets system bröt samman förra hösten. Dessutom kan en god krisberedskap spara stora samhällsresurser. Allt från värme- och vattenförsörjning och kollektivtrafik till löne- och pensionsutbetalningar är i fara om systemen havererar, säger Caroline Uliana.

För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, Externinformationschef If Sverige. Mobil: 070-628 23 63 E-post: caroline.uliana@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2011 till 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 300. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring, företagsförsäkringar och personförsäkring.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy