Skip to main content

Daghem bullersaneras med hjälp av If Trygghetsfond

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 09:09 CET

Daghemmet Mimer på Norrmalm får hjälp med att sänka bullernivåerna som stör både barn och personal. Ljuddämpande material och en decibelmätare på väggen ska skapa en lugnare miljö. Projektet finansieras med 50 000 kronor från den nystartade If Trygghetsfond.

– Vi sökte medel ur Trygghetsfonden eftersom det var alldeles för hög volym i lokalerna och både barnen och personalen blev trötta och stressade av det. Därför känns det jättebra att vi ska få hjälp med detta, säger förskoleläraren Jenny Flood.
Både barn och personal mår dåligt av alltför höga ljudnivåer. Trötthet, stress, påverkad koncentrationsförmåga, sömstörningar, högt blodtryck och hörselskador kan alla uppstå på grund av buller.

Buller på dagis är ett arbetsmiljöproblem som börjat uppmärksammas allt mer. Buller likställs med miljöfaktorer som luftföroreningar och gifter i maten, och ses idag som det mest allvarliga miljöproblemet för barn (Sociastyrelsens miljöhälsorapport 2005).

En granskning som Arbetsmiljöverket har gjort på 700 skolor och förskolor i landet visar att det på 85 procent av dem är för höga ljudnivåer.

I dagsläget finns inga föreskrivna gränsvärden när det gäller ljudnivåer för barn upp till fem år. Socialstyrelsen har allmänna råd om höga ljudnivåer får vara. Volymen på knattedisco upp till tolv år får exempelvis inte överskrida 90 dBA. Men mätningar har visat att maxnivåer på 120 dBA inte är ovanligt på många daghem.

– Buller är skadligt i längden och små barn är extra utsatta, så det är mycket konstigt att det inte finns lagstadgade bullernivåer för daghem och förskolor som kommunerna måste följa, säger Ulf Bäckman, ordförande i Trygghetsfonden.

Om If Trygghetsfond

If lanserade Trygghetsfonden under 2005. Målet med If Trygghetsfond är att uppmuntra och stötta skadeförebyggande åtgärder och projekt i våra kunders närmiljö. Stipendiet är på upp till
50 000 kronor och delas ut varje månad. Medel ur fonden kan sökas av enskilda personer, föreningar, organisationer och liknande.
För att söka medel ur Trygghetsfonden, gå in på www.if.se/privat och sök på Trygghetsfonden.


För ytterligare information: Ulf Bäckman, informationschef i Sverige. Mobil: 070 539 96 41

If Skadeförsäkring är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2005 till 37 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 7 000. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy