Skip to main content

En av tre svenskar villig att hyra ut bostaden

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2017 10:46 CEST

Uthyrningssajter för förmedling av privata bostäder blir alltmer vanliga. En undersökning som försäkringsbolaget If har gjort visar att en av tre svenskar kan tänka sig att hyra ut sin bostad eller sommarstuga. Barnfamiljer är mest villiga att hyra ut.

Det råder bostadsbrist i landet, men privatuthyrning kan vara en del av lösningen. Enligt en ny undersökning från försäkringsbolaget If kan 31 procent av svenskarna tänka sig att hyra ut en del av bostaden eller sommarstugan under begränsade perioder.

– Att hyra ut är en bra chans till extra inkomster som kan finansiera ägandet. Med nuvarande skatteregler kan man tjäna upp till 40 000 kronor utan att behöva ta upp det i deklarationen för beskattning. Det finns även fler avdrag att göra. Å andra sidan får man räkna med större slitage, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

Ifs undersökning visar att unga personer samt hushåll med barn är mest benägna att hyra ut sin bostad. Nästan fyra av tio i åldern 18-34 (37 procent) kan tänka sig att göra det. Lika vanligt är det hos barnfamiljerna - bland personer som har tonårsbarn i åldern 13-17 år kan hela 40 procent tänka sig att hyra ut. I hushåll utan barn är motsvarande siffra 29 procent.

Äldre tillhör den grupp som är mest tveksam inför att upplåta sitt hem för någon man inte känner. Endast var femte i åldern 55 år och uppåt kan tänka sig att göra det.

– Det kan för många kännas riskfyllt att hyra ut i den egna bostaden. Det är viktigt att tänka igenom hur man känner inför att en eller flera personer ska bo i ens hem - är man tillräckligt bekväm med det? säger Caroline Uliana.

Tänk på försäkringen

När man hyr ut i andra hand så dyker det också upp frågor om vad som gäller med hemförsäkringen.

– Hemförsäkringen gäller om någon obehörig tar sig in i bostaden, men eftersom personen som du hyr ut till har din tillåtelse att vara där gäller inte en vanlig hemförsäkring om denne förstör eller stjäl något, säger Caroline Uliana.

Även om den som bor inneboende inte äger bostaden bör den ha en egen hemförsäkring, både för att skydda sina egna ägodelar och för att kunna dra nytta av reseskydd och annat som ingår. I hemförsäkringen ingår också ett ansvarsskydd om hyresgästen orsakar en skada.

– Vi rekommenderar också att den som tänker hyra ut kontaktar sitt försäkringsbolag i förväg och säkerställer att man har rätt skydd, säger Caroline Uliana.

Ifs tips när du hyr ut din bostad:

  • Airbnb och andra uthyrningsförmedlare erbjuder ofta ett visst skydd till den som hyr ut. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i det skyddet.
  • Välj hyresgäst med omsorg – gå igenom potentiella gästers profiler och tidigare omdömen hos förmedlaren.
  • Ta reda på skattereglerna.
  • Gör en inventering av bostaden. Lås in värdefulla saker i ett särskilt rum eller utrymme dit hyresgästen inte har tillträde.
  • Märk dina saker med MärkDNA. Om det sker ett inbrott eller om dina saker stjäls kan de spåras tillbaka till dig.
  • Fråga om hyresgästen själv har en hemförsäkring. I dessa ingår ett ansvarsskydd om hyresgästen orsakar en skada.
  • Skriv ett ordentligt avtal där det står vad som gäller kring städning och inventarier etc.
  • Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få rätt försäkring.
  • Se alltid till att ha hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut. Annars kan det vara olagligt.
  • Din tillfälliga hyresgäst behöver ha en egen försäkring som gäller för hans eller hennes ägodelar som förvaras i din bostad, eftersom din hemförsäkring inte gäller för hyresgästen.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 22 november - 6 december 2016 har sammanlagt 3493 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige. Frågan som ställdes var: Kan du tänka dig att hyra ut del av din bostad eller sommarstuga under begränsade perioder?

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy