Skip to main content

If-seminarium om klimatförändringar: Stormskydd blir obligatoriskt i skogsförsäkringen

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 12:45 CEST

2005 blir det dyraste skadeåret för försäkringsbranschen någonsin globalt sett och 2004 det näst dyraste. Antalet stora väderrelaterade katastrofer har ökat på senare år och det finns inget som tyder på att trenden är på väg att brytas. If ser dock för närvarande inget behov av premiehöjningar på nordisk basis.

Det framkom under torsdagen då If Skadeförsäkring höll ett medieseminarium i Stockholm. Talare var Ernst Rauch, chef för avd. storm/väder/klimatrisker på Munch Re, världens största återförsäkringsbolag och Torbjörn Magnusson, koncernchef för If.

Europa och Norden har hittills klarat sig undan med få riktigt stora skador. Sydostasien och USA däremot har drabbats mycket hårt. I Sydostasien har flera hundra tusen människor mist livet. I USA har egendomsskador fått en extrem tyngdpunkt på senare år. Fem av de 11 dyraste katastroferna i världshistorien har inträffat i USA under de senaste fyra åren.

– Även katastrofer med begränsat mänskligt lidandet kan vara mycket kostsamma, säger Torbjörn Magnusson, VD If Skadeförsäkring.

Det finns flera skäl till att stormar och andra naturkatastrofer påverkar världens befolkning i allt högre grad; bland annat den växande populationen och ökad levnadsstandard. Allt fler flyttar från landet in till storstäderna och man bygger på fler utsatta platser. Samtidigt tyder mycket på att klimatet förändras och bli varmare, vilket medför aggressivare väder.

Sverige har haft relativt många miljörelaterade skador på senare år men skadebeloppen har med undantag för Gudrun varit måttliga. Ur ett nordiskt perspektiv var stormen Anatol 1999 den som orsakat störst försäkringsskador, främst i Danmark (totalt 15 miljarder). Gudrun drabbade Sverige hårdast i ekonomiska termer. Den totala kostnaden blev 8,5 miljarder varar 4,2 miljarder i Sverige.

För Ifs del är några premiehöjningar på grund av Gudrun inte aktuella. Däremot har Ifs produkturval förändrats något.

– Vi har förbättrat skyddet mot naturskador i våra försäkringar för företag och fastigheter. Vi kan inte begära att våra kunder alltid ska känna till sina framtida behov när de köper försäkring. Istället inkluderas allt fler av dessa risker i våra grundprodukter. Exempelvis har vi i Sverige redan infört ett skydd för översvämningar och kommer framöver endast att erbjuda en komplett skogsförsäkring där stormskydd alltid ingår, säger Torbjörn Magnusson.


För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, Pressekreterare Sverige. Mobil: 070-628 23 63

If Skadeförsäkring är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2004 till 38 miljarder svenska kronor. Antalet anställda är 6 800 varav 1 800 i Sverige. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

www.if.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy