Skip to main content

Knappt hälften går eller cyklar till skolan

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 08:39 CEST

Knappt hälften av barnen går eller cyklar till skolan enligt en undersökning från If. Var tredje skolbarn åker kollektivt och två av tio får skjuts med föräldrarna i bil. Andelen barn som går eller cyklar är högst i Kronoberg och lägst i Stockholm.

Trots att studier pekar på att både skolresultat och hälsa förbättras om barn går eller cyklar till skolan, står det inte längre inskrivet i läroplanen hur alla skolbarn ska få undervisning i trafiksäkerhet. Det är istället upp till varje skola att avgöra, vilket leder till att många barn i princip inte får någon trafikundervisning alls.

Försäkringsbolaget If har låtit fråga föräldrar med sammanlagt över 1 100 barn i skolåldern hur barnen tar sig till skolan. Resultatet visar att knappt hälften av barnen, 45 procent, går eller cyklar. 34 procent åker buss eller andra kollektiva färdmedel. 18 procent får skjuts med bil.

- Vi vet att en stor riskfaktor vid skolorna är föräldrar som skjutsar sina barn. Om fler barn går eller cyklar ökar vi trafiksäkerheten samtidigt som barnen blir friskare och lär sig mer, säger Iréne Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Undersökningen visar också att det är stor skillnad över landet i valet av färdmedel till skolan. Högst andel barn som går eller cyklar, mer än sex av tio, är det i Kronobergs län. Lägst är andelen i Stockholms län där bara var tredje barn går eller cyklar till skolan.

- Ju fler som får skjuts desto farligare blir skolvägen för de som går eller cyklar. Därför krävs ett större engagemang från både föräldrarna och skolan för att fler barn ska gå och cykla till skolan, säger Iréne Isaksson-Hellman.

Undersökningen

Hur tar sig ditt/dina barn oftast till skolan under den snöfria perioden på året?

Färdmedel Andel
Promenerar 24 %
Cykel 21 %
Buss, tåg, kollektivt 34 %
Skjuts med bil 18 %
Annat 3 %
summa 100 %

Undersökningen gjordes av YouGov på uppdrag av If i februari/mars 2014 bland 740 föräldrar med barn i åldern 6 - 17 år.

För mer information: Kajsa Svärd, presskontakt If Sverige, 070-883 64 11, kajsa.svard@if.se


Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2012 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring, företagsförsäkringar och personförsäkring.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera