Skip to main content

Nästan två elever per gymnasieklass har använt sex för att skada sig själva

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2012 12:58 CEST

Knappt två elever per högstadie- eller gymnasieklass, eller 6 procent, har använt sex för att avsiktligt göra sig själva illa. Denna oroande statistik visas i en ny undersökning* som försäkringsbolaget If låtit göra. If delar årligen ut stipendiet Säkerhetsnålen som går till en ung person som stöttar andra unga i utsatta positioner. I år kommer stipendiet att tilldelas en person som jobbar med ungdomar som använder sex som medel för att skada sig själva.

Nästan fyra av tio tjejer, 38 procent, angav i undersökningen att de vid något eller flera tillfällen medvetet har skadat sig själva, i meningen att de med flit gjort sig själva illa fysiskt eller psykiskt. Bland killar är siffran 22 procent. Det innebär att nästan var tredje ungdom någon gång avsiktligt skadat sig själv. Drygt 6 procent av de kvinnliga respondenterna i undersökningen angav att de använt sex för att skada sig själva. Bland killar var siffran 3 procent.

- Tyvärr förvånas jag inte av undersökningsresultatet, säger Caroline Engvall, journalist, författare och engagerad i frågan om sex som självskadebeteende bland unga. Jag får nästan dagligen mejl från unga tjejer och killar som vittnar om att de dras till farliga sexsituationer, om skam och skuld och bekräftelsehål i själen som behöver fyllas men som snabbt ersätts med ångest.

If delar för sjunde året i rad ut stipendiet Ifs Säkerhetsnål som går till en ung person som brinner för att hjälpa utsatta ungdomar. I september kommer Säkerhetsnålen att delas ut till en person som jobbar för att stödja ungdomar som skadar sig själva genom sex.

- Sexuellt självskadebeteende bland unga är ett faktum som inte går att blunda för. Genom att i höst dela ut Ifs Säkerhetsnål till en person som verkar inom det här ämnet, sätter vi ljuset på ett samhällsproblem som vi alla - föräldrar, sjukvård och skola - måste ta ett ansvar för att förhindra, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

*Undersökningen Om sexuell exponering på Internet samt sexuellt självskadebeteende bland ungdomar genomfördes av analysföretaget Ungdomsbarometern på uppdrag av försäkringsbolaget If i mars 2012. 1 009 ungdomar i Sverige i åldern 15-24 år deltog i undersökningen. Svaren samlades in genom ett urval av självselekterade och telefonrekryterade paneler via panelhanteringssystemet CINT.

Ifs Säkerhetsnål

Ifs Säkerhetsnål är ett stipendium på 50 000 kronor som från försäkringsbolaget If delas ut till en ung person som brinner för att stötta och hjälpa andra unga i svåra situationer. Stipendiet delas ut en gång per år.

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2011 till 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 300. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring, företagsförsäkringar och personförsäkring.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera