Skip to main content

Nu cyklar var sjätte till jobbet - stora skillnader mellan länen

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2017 07:30 CEST

Att ta cykeln till jobbet är populärt. Idag cyklar var sjätte svensk, 16 procent, till jobbet under den varma årstiden. Men de regionala skillnaderna är stora. I topp ligger Uppsala län, där nära en av tre cyklar, samt Örebro och Västmanlands län. I botten återfinns Västernorrlands län där färre än en av tio tar cykeln.

Idag kommer många svenskar tillbaka till jobbet efter semestern, flera av dem på hjul. Att cykla till jobbet istället för att ta bil eller buss under den varma årstiden är populärt och uppmuntras också av flera anledningar. Det är bra för miljön, det gynnar folkhälsan och det minskar köerna i trafiken.

Försäkringsbolaget If har frågat över 2 700 personer över hela landet hur de tar sig till jobbet under sommarhalvåret. Resultatet visar på stora skillnader i andelen cykelpendlare.

I hälften av alla län cyklar minst var femte invånare till jobbet under sommarhalvåret. Flest är det i Uppsala län, 29 procent. Örebro och Västmanlands län kommer därefter med 28 procent. Längst ner på listan ligger Västernorrlands län, där 7 procent uppger att de cykelpendlar. Låg andel är det även i Blekinge och i Stockholms län med 10 procent.

– Andelen cykelpendlare varierar stort över landet. Hur långa avstånden är påverkar självklart, men vi vet också att de kommuner som verkligen satsar på att öka andelen cyklister får resultat. Om man målmedvetet arbetar för ökad trafiksäkerhet och bygger ordentliga cykelvägar så blir det fler som cyklar, säger Iréne Isaksson Hellman, trafikforskare vid If.

Få svarar att de väljer kombinationsresor till jobbet. En kombinationsresa är till exempel att man cyklar från hemmet till tågstationen för att ta tåget resten av resan.

– Möjlighet till kombinationsresor cykel-kollektivtrafik, inklusive cykelparkering, är en åtgärd som genomförs eller planeras i cykelinfrastrukturen på flera håll, säger Iréne Isaksson Hellman.

I takt med att cyklarna blir allt mer avancerade och dyra, till exempel säljs allt fler elcyklar, ökar behovet av säkra och väderskyddade cykelparkeringar vid järnvägsstationerna.

– Sannolikt är samhällsnyttan av bättre cykelparkeringar vid just järnvägsstationer särskilt stor. Det finns starkt stöd i forskningen för att cyklingen ökar om det finns tillgång till god cykelparkering, säger Iréne Isaksson Hellman.

Andel som uppger att de tar cykeln till arbetet under sommarhalvåret:

Rikssnitt: 16 %

 1. Uppsala län: 29 %
 2. Örebro län: 28 %
 3. Västmanlands län: 28 %
 4. Östergötland län: 27 %
 5. Södermanlands län: 24 %
 6. Kronobergs län: 23 %
 7. Västerbottens län: 23 %
 8. Norrbottens län: 23 %
 9. Värmlands län: 22 %
 10. Kalmar län: 21 %
 11. Hallands län: 21 %
 12. Jämtlands län: 20 %
 13. Jönköpings län: 16 %
 14. Gävleborgs län: 15 %
 15. Skåne län: 14 %
 16. Dalarnas län: 12 %
 17. Västra Götalands län: 11 %
 18. Blekinge län: 10 %
 19. Stockholms län: 10 %
 20. Västernorrlands län: 7 %

Fråga:

Hur tar du dig oftast till och från arbetet under sommarhalvåret (april-september)?

Genomsnitt för hela Sverige

Egen bil42%
Cykel16%
Buss11%
Till fots9%
T-bana6%
Pendeltåg5%
Samåker i bil3%
Spårvagn2%
Kombinationsresa pendeltåg + t-bana1%
Kombinationsresa tåg + cykel1%
Kombinationsresa bil + cykel1%

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 10-28 maj 2017 har sammanlagt 2 728 personer 18 år och äldre i Sverige svarat på frågan hur de tar sig till jobbet.

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Kommentarer (5)

  Om man jämför denna lista med en lista över förekomsten av fetma och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar, så finner man att ordningen är ungefär den omvända. De som cyklar lever längre och är mindre sjuka än de som klamrar sig fast vid ratten.

  - Björn Abelsson - 2017-08-08 18:46 CEST

  Tyvärr är frågan så vagt ställd att den inte ger mycket information. Till att börja med kan man misstänka att svaren mest handlar om beteendet närmast i tid, dvs i maj månad. Hur de svarande uppfattar längden på "sommarhalvåret", vilken frekvens de har på cyklandet, hur lång semester de har, hur de beter sig vid dåligt väder etc., kommer inte fram. Dessutom rör frågorna bara arbetspendling, medan en stor mängd cykelresor företas av barn i skolåldern och unga vuxna samt på fritiden. Det framgår inte om barn och unga alls ingår i studien. Slutsatsen måste bli att resultaten är väldigt osäkra, t.o.m. mer osäkra än den ibland kritiserade nationella resvaneundersökningen (RVU Sverige).

  - Tom Petersen - 2017-08-10 14:27 CEST

  Hej Tom,
  Tack för din input! Frågan i undersökningen är ställd till personer över 18 år som uppgett att de har ett jobb. Tanken är att se hur många som cyklar (och använder andra färdmedel) till just arbetet, inte hur många som cyklar i Sverige i stort. Där skiljer sig denna fråga från till exempel resvaneundersökningen.
  Du har helt rätt i att det finns aspekter som inte kommer fram i den här frågan, men våra undersökningar är inte uppbyggda så att det går att få med nyanser som hur lång semester de svarande har, hur vädret påverkar dem etc. Tanken med frågorna i våra undersökningar är att ge en fingervisning och lyfta olika ämnen till diskussion.
  Vi har en trafikforskare på If som fördjupar sig inom vissa ämnen – det här är dock inte ett av dem.

  Med vänliga hälsningar,
  Tobias Edlund, presskontakt på If

  - Tobias Edlund - 2017-08-10 15:30 CEST

  Hej! Jag håller med Tom i kritiken. Varför göra en undersökning som kanske ger en fingervisning!? Det vore intressant att klara fakta på tex hur många kan cykla till jobbet men inte gör det? Vad är det som hindrar dessa att cykla? Hur många pendlar/långpromenad? Övrigt cyckelanvändande på fritiden?

  - Ville Rehnby - 2017-08-16 18:00 CEST

  Att storstadslänen ligger så lågt är verkligen ett underbetyg. Ett underbetyg åt vem vet jag inte riktigt men något måste göras. Att Stockholm skiljer sig så mycket från Uppsala är faktiskt ganska märkligt. Iaf för mig som inte bor där. Var ligger det stora problemet i Stockholm?

  - Tobias - 2018-09-14 11:50 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.