Skip to main content

Nya mobillagen har börjat ge effekt

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2015 10:05 CET

Förbudet mot att prata i mobilen utan handsfree i bilen verkar ha gett viss effekt. En undersökning som försäkringsbolaget If gjort visar att drygt fyra av tio idag pratar i mobilen utan handsfree medan de kör. För några år sedan var siffran sex av tio.

I december 2013 infördes en ny lag om mobilanvändning i bilen. Lagen var inget uttryckligt förbud mot att hantera mobilen bakom ratten, utan angav ”trafikfarligheten” som avgörande. Under året har ett antal bilister bötfällts av polisen enligt den nya lagen.

En ny undersökning från If visar att det idag är färre som pratar utan handsfree medan de kör. År 2010 var det 60 procent som uppgav att de pratar utan handsfree. Idag är motsvarande siffra 43 procent.

- Resultatet kan vara en följd av den nya lagen. Det bästa hade naturligtvis varit att folk helt lät bli telefonen medan de kör, men en liten minskning är ändå bättre än ingenting, säger Dan Falconer, motorspecialist på försäkringsbolaget If.

Även SMS:andet har minskat något. År 2010 uppgav var fjärde bilförare, 25 procent, att de SMS:ar medan de kör bil. Motsvarande siffra idag är 18 procent. Skillnaden mellan åldersgrupperna är dock stor. Bland 18 - 29-åringar uppger 33 procent att de fortfarande SMS:ar samtidigt som de kör bil.

– Det är mycket allvarligt att så många unga sitter och SMS:ar när de kör bil. Det går inte att vara uppmärksam på trafiken och samtidigt greja med mobilen. Det är ett oansvarigt beteende som utsätter alla trafikanter för livsfara, säger Dan Falconer.

Undersökningen:

Gör du något av följande med din mobil medan du kör bil? 2010 2014
Pratar utan handsfree 60 % 43 %
SMS:ar 25 % 18 % (33 % 18-29 år)

Undersökningen genomfördes av YouGov i september 2014 bland 3 063 bilförare i åldern 18 – 74 år.

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2012 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring, företagsförsäkringar och personförsäkring.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera