Skip to main content

Ovarsamt bruk av motorvärmarsladden livsfara för lekande barn

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 09:38 CEST

En spänningsförande motorvärmarsladd som lämnats hängande, utgör en riskfaktor som kan orsaka allvarliga skador om ett barn exempelvis petar i kontakten med en pinne.

– En motor- eller kupévärmarsladd som är ansluten till vägguttag eller stolpe har 220V i änden. Den ska betraktas som en vanlig skarvsladd som är livsfarlig om man petar i den. En risk finns också om höljet är avskavt, vilket kan ske vid lång användning, så att de strömförande trådarna träder fram, säger Dan Falconer, motorexpert på If Skadeförsäkring.

Bilföraren måste se till att motorvärmarsladden inte orsakar fara för lekande barn på gården och för husdjur.

– Av säkerhetsskäl bör man alltid dra ur elsladden ur uttaget och låsa eluttagets lucka, säger Dan Falconer.

En bilist som glömt elsladden kan bedömas som vårdslös och bli skadeståndsskyldig om den spänningsförande sladden orsakar en olycka.

Det lönar sig för bostadsbolag och andra samfund som äger motorvärmaruttag att sammanställa klara instruktioner för de boende om användningen av motorvärmaruttagen. Att sköta om eluttagens och stickkontakternas skick är också att rekommendera.

Som kupévärmare ska man av säkerhetsskäl använda värmare som endast är avsedda för bilen.

– Om bilisten använt en värmare som är avsedd för annat bruk än i bilen och den har orsakat en brand, kan följden bli att ersättningen minskas med minst 20 procent eller uteblir, säger Dan Falconer.


För ytterligare information vänligen kontakta Caroline Uliana, pressekreterare Sverige. Mobil: 070-628 23 63

If Skadeförsäkring är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2004 till 36 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 600. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy