Skip to main content

Sex av tio vill ha fler övervakningskameror

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 08:15 CET

Sex av tio svenskar uppger att de vill ha fler övervakningskameror på offentliga platser, enligt en undersökning från försäkringsbolaget If. Samtidigt visar uppgifter från Polisen att många kamerasystem inte fungerar eller installerats så att de inte kan dokumentera tillräckligt.

Den hektiska julhandeln innebär högsäsong för både ficktjuvar och inbrottsligor. Ett sätt att klara upp dessa brott är övervakningskameror på offentliga platser för att identifiera gärningspersonerna.

En undersökning från If med drygt 3 500 svarande visar att sex av tio vill ha fler övervakningskameror för att öka tryggheten. Endast fem procent vill ha färre övervakningskameror än idag och så få som tre procent vill ta bort dem helt.

– Bilder från en övervakningskamera är ofta avgörande både för att hitta och åtala en förövare. Därför måste de kameror som sitter uppe också fungera. Den som installerar en övervakningskamera bara för syns skull gör inget långsiktigt bidrag till brottsbekämpningen, säger Göran Kellner, utredningsschef på If.

Enligt Polisen har många kamerasystem otillräcklig prestanda eller har installerats på ett sätt som gör att dokumenteringsförmågan brister. Utredningar indikerar att uppemot hälften av bilderna varit så dåliga att de inte kunnat användas som bevismaterial.*

Undersökningen:

Vad anser du om kameraövervakning på offentliga platser?
Antal svarande 3678
Det borde finnas fler kameror för att öka tryggheten 59%
Det är lagom som det är nu 25%
Det borde vara färre än idag 5%
Det borde inte finnas några kameror 3%
Vet inte/Ingen åsikt 9%

Undersökningen gjordes av YouGov i sep/okt 2013 med 3 678 personer.

Fakta:

Det är Länsstyrelsen som har tillsynsansvar för kameraövervakning i varje län. Tillstånd till kameraövervakning krävs om man med någon form av kameror tänker övervaka en plats dit allmänheten någon gång har tillträde. Det kvittar om platsen är offentlig eller privat. För butiker, banker och postkontor finns ett alternativ till tillstånd som kallas anmälan. Anmälan är ett förenklat förfarande där kameraövervakning inomhus får ske efter endast anmälan till länsstyrelsen. Det krävs inget tillstånd för kameraövervakning i strikt privata utrymmen.

* Polisen i södra och mellersta Skåne fick in 1 900 övervakningsbilder knutna till brott (2011). Men 900 av bilderna var så dåliga att det inte gick att identifiera gärningsmannen.

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se


Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2012 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring, företagsförsäkringar och personförsäkring.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy