Skip to main content

Stor risk för översvämningar när snön smälter

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 09:28 CEST

De stora snömängderna under mars månad gör att risken för översvämningar i källare och garage i år är större än vanligt. En bidragande orsak till är att många kommuner brister i sitt underhåll av avloppssystemen. Kostnaden för en översvämmad villa kan bli flera hundra tusen kronor.

Vintern 2005/06 har varit ovanligt snörik i syd- och mellansverige. Redan idag går det att slå fast att snösmältningen kommer att leda till översvämningar i många fastigheter. Risken för vattenintrång är störst vid garagenedfarter och källardörrar.

– Kommunerna har ett långtgående underhållsansvar för rör och avlopp. Bristande kontroll och underdimensionering av dessa system bidrar i stor utsträckning till alla översvämningar när snön smälter, säger Erik Kring, skadechef på If.

Snittkostnaden för en översvämmad villa är 40-50 000 kronor, men kan sträcka sig upp mot
2-300 000 kronor.

– Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning under snösmältningen, men det finns saker man kan göra för att minska riskerna, säger Erik Kring.

• Håll avloppsbrunnar fria från is och snö
• Ge vattnet fri väg till brunnar
• Rensa avlopp i förebyggande syfte
• Skotta bort de värsta snöhögarna runt huset
• Led iväg smältvattnet från stuprör bort från huset

Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att veta hur man ska gå tillväga för att minimera skadorna:

• Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna
• Ring ditt försäkringsbolag, som bland annat hjälper till med uttorkning
• Om möjligt, flytta undan fuktkänsligt bohag
• Kontakta Räddningstjänsten för hjälp med länspumpning vid behov
• Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten som trängt in
• Anmäl översvämningen till VA-verket

Försäkringsbolagen betalade under 2004 ut nära 1.3 miljarder kronor i ersättning för vattenskador på villor och fritidshus. Vattenskador kostar samhället totalt cirka fem miljarder kronor per år.

För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, Pressansvarig Sverige. Mobil: 070-628 23 63

If Skadeförsäkring är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2005 till 37 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 7 000. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera