Skip to main content

Ta del av vår chefsförvaltares syn på marknaden, september 2016.

Blogginlägg   •   Okt 04, 2016 13:15 CEST

Förvaltaren har ordet, september 2016.

Förvaltaren har ordet september 2016

Aktiemarknaderna har varit volatila under september. De reagerade negativt när den europeiska centralbanken, ECB, annonserade i inledningen av månaden att den behöll styrräntan oförändrad och att den inte utökade sina köp av obligationer i marknaden. Oron späddes på av ökad rädsla för att den amerikanska centralbanken, FED, skulle höja räntan i september. Marknaderna lugnade sig i samband med att den japanska centralbanken, BOJ, och FED meddelade att de behöll sina styrräntor oförändrade. Uppgången på aktiemarknaderna höll i sig några dagar för att sedan åter falla tillbaka p.g.a. oro för bankerna. Mot slutet av månaden annonserade OPEC att de kommer minska utbudet av olja i november, vilket påverkade aktiemarknaderna positivt.

I våra fonder som allokerar mellan aktier och räntor ligger vi ungefär neutralt viktade i aktier. Framöver blir det viktigt att bl.a. följa konjunktursignaler, vad som händer med bankerna, i synnerhet i Europa, det amerikanska presidentvalet och folkomröstningen i Italien om föreslagna reformer av deras parlamentariska system. Det finns en risk för att aktiemarknaderna under de närmaste månaderna kan bli lite slagiga.

I somras startade vi fonden IKC Global Infrastructure. Vi tror att det efter det amerikanska presidentvalet, oavsett vem som vinner, kommer presenteras ett paket för att öka investeringarna i infrastruktur i USA. Dessa är sedan flera år tillbaka kraftigt eftersatta. Även i Europa finns det utrymme för ökade investeringar i infrastruktur. I Sverige finns det stort behov av att förbättra järnvägsnätet. Ökade investeringar i infrastruktur skulle vara positivt för en del bolag som finns i IKC Global Infrastructure. I fonden har vi också innehav i europeiska telekomoperatörer. Dessa har haft en tung period av investeringar i nya mobiltelefonnät, vilket har pressat lönsamheten. Vi tror att de tyngsta investeringarna i dessa mobiltelefonnät ligger bakom dem och att det finns goda möjligheter att lönsamheten framöver kan förbättras. Lägre investeringar i mobiltelefonsystem avspeglas i en svag tillväxt i bl.a. Ericsson och Nokia.

Inge Knutsson, Chefsförvaltare

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikcfonder.se eller kontakta kundtjänst på 040 - 660 70 00.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy