Skip to main content

Hållbar infrastruktur – avgörande för det moderna samhället

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 15:42 CET

IKC Global Infrastructure

Inflyttningen till städerna kräver stora investeringar i ny miljövänlig infrastruktur. För många länder är det viktigt att bygga vägar och järnvägar samt tillgodose att det finns vatten och avlopp samt energisystem för att skapa en långsiktig tillväxt. Bara i Indien saknar upp emot en fjärdedel av befolkningen tillgång till elektricitet, säger Erland Juhlin förvaltare för den nystartade fonden IKC Global Infrastructure.

I västvärlden behöver det satsas på bättre kommunikationer, vatten och avlopp samt teknologi för att upprätthålla och utveckla en effektiv tillverknings- och servicesektor. En annan faktor är förändringar i klimatet som skapar ökade risker för framtida stormar, översvämningar, vattenbrist och torka.

Den Globala kommissionen för ekonomi och klimat (The Global Commission on the Economy and Climate) bekräftar denna bild i sin senaste rapport från september 2016. Enligt kommissionen - bestående av framträdande ledare från olika länder - står världen inför en rad avgörande beslut. Det förväntas göras investeringar motsvarande 90 biljoner USD under de kommande femton åren.

Historiskt sett har det både i Sverige och många andra länder varit den offentliga sektorn som stått för utbyggnad och underhåll av landets infrastruktur. Det blir dock allt vanligare att regeringar och offentliga myndigheter vänder sig till den privata sektorn för att få hjälp med finansiering av stora infrastrukturprojekt.

Ett område som vi tror är intressant att investera i är telekomoperatörer. Dessa har haft en tung period av investeringar i nya mobiltelefonnät, vilket har pressat lönsamheten. Vi tror att de tyngsta investeringarna i dessa mobiltelefonnät ligger bakom dem och att det finns goda möjligheter att lönsamheten framöver kan förbättras. Lägre investeringar i mobiltelefonsystem avspeglas i en svag tillväxt i bl.a. Ericsson och Nokia.

Vi har följt området infrastruktur under en längre tid och ser ett stort behov och därmed en stor potential, avslutar Erland Juhlin.

Fondfakta IKC Global Infrastructure


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som
placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du
som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar
del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns
på vår hemsida www.ikcfonder.se eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.

IKC erbjuder sedan 1999 aktiv fondförvaltning och finansiell rådgivning. Alla investeringar baseras på noggranna analyser och en tydlig förvaltningsfilosofi. Rådgivningen lägger stor vikt vid det personliga mötet och skräddarsyr lösningen utifrån varje kunds unika behov. IKC har sitt säte i Malmö samt kontor i Stockholm och Manila. 

Fondförvaltningen bedrivs inom bolaget IKC Fonder AB och rådgivningstjänsterna inom bolaget IKC Capital AB. Båda har erforderliga tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn. 

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy