Skip to main content

Stor utvecklingspotential inom hälso- och sjukvårdssektorn

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2017 14:53 CET

IKC Global Healthcare

Med en årlig tillväxt på 5-6 % utgör hälso- och sjukvårdssektorn idag drygt 10 % av den globala ekonomin. Den allmänna levnadsstandarden stiger och människor lever allt längre. Välfärdssjukdomar som fetma och diabetes skjuter i höjden i väst och sprider sig till utvecklingsländerna i takt med att deras levnadsstandard ökar. I flera tillväxtländer, inte minst i Kina och Indien, genomförs omfattande satsningar genom införande av statliga sjukförsäkringar och förbättrad tillgång till sjukvård.

- Vi följer denna sektor med stort intresse och har under de senaste åren sett ett flertal mycket intressanta framsteg inom både vetenskap och teknik, säger Erland Juhlin, förvaltare av den senast startade fonden IKC Global Healthcare.

- Vi bedömer att det kommer lanseras nya läkemedelspreparat inom de viktiga terapiområdena cancer och Alzheimers. Ett stort antal kliniska försök genomförs nu och besked om utfallet av dessa förväntas komma under de närmaste åren. Påvisar någon av försöken att man kan lindra sjukdomsförloppet kommer sjukhuskostnaderna över hela världen sjunka och det mänskliga lidandet minska.

- Hälso- och sjukvårdssektorn har en mycket stor potential och möjlighet att växa starkt. Många aktier handlas nu på attraktiva nivåer efter att ha gått ner under det första halvåret. Läkemedelsbolag har ofta stabila balansräkningar och hög utdelning vilket gör sektorn köpvärd. Hela hälso- och sjukvårdssektorn brukar vara stabil när den ekonomiska tillväxten i övrigt är mer osäker, avslutar Erland.


Fondfakta: IKC Global Healthcare


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som
placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du
som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar
del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns
på vår hemsida www.ikcfonder.se eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.


IKC erbjuder sedan 1999 aktiv fondförvaltning och finansiell rådgivning. Alla investeringar baseras på noggranna analyser och en tydlig förvaltningsfilosofi. Rådgivningen lägger stor vikt vid det personliga mötet och skräddarsyr lösningen utifrån varje kunds unika behov. IKC har sitt säte i Malmö samt kontor i Stockholm och Manila. 

Fondförvaltningen bedrivs inom bolaget IKC Fonder AB och rådgivningstjänsterna inom bolaget IKC Capital AB. Båda har erforderliga tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn. 

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy