Skip to main content

IKEA koncernen uppmanar till agerande för klimatet

Nyhet   •   Nov 23, 2016 11:43 CET

Efter Marrakesh krävs ett starkt politiskt engagemang för att motverka klimatförändringarna och att denna fråga får högsta prioritet. För den privata sektorn är det av högsta vikt att länder utvecklar en ambitiös och långsiktig politik på nationell nivå, oavsett politiska förändringar inrikes.

Näringslivet både kan och måste spela en avgörande roll i övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Inom IKEA koncernen har vi ett starkt åtagande för en övergång till en ren ekonomi. Till 2020 ska vi producera lika mycket förnybar energi som den energi vi använder i våra egna verksamheter. Vi kommer att fortsätta investera i förnybar energi och att transformera vår verksamhet, med förtroende för att regeringar också tar ansvar för att bygga en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Vi jobbar hårt för att göra våra verksamheter mer energieffektiva och vi håller just nu på att sätta nya och tuffare utsläppsmål enligt science based targets (SBT).

Vi vill också ge våra kunder möjligheten att leva ett mer hållbart liv hemma, genom att erbjuda produkter som hjälper dem att spara energi och minimera avfallet. Under 2015 bytte vi ut hela vårt belysningssortiment till energieffektiva LED.

På COP22 efterfrågade regeringar akut en höjning av ambitionsnivå och ett stärkt internationellt samarbete för att stänga gapet mellan dagens utsläpp och målen satta i Parisavtalet. Regeringar, företag och civilsamhället måste jobba tillsammans för en snabb övergång till en framtid som bygger på ren, förnybar energi som hjälper oss att begränsa temperaturökningen till under 2°C. Det är nu vi måste agera.

– Åtagandena i Marrakech förstärker de löften som gavs i Paris. Nu behövs starkt ledarskap för att uppnå verklig förändring. Regeringar, företag och civilsamhället måste jobba tillsammans för en snabb övergång till en framtid som bygger på en ren, förnybar energi, säger Steve Howard, Chief Sustainability Officer, IKEA koncernen.