Skip to main content

Angående IKEA katalogen i Saudiarabien

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 19:00 CEST

Uppmärksamheten i media kring den Saudiarabiska versionen av IKEA katalogen fortsätter. I media har man jämfört den Saudiska versionen med IKEA kataloger från andra marknader och funnit att bilderna i den Saudiska versionen är utan kvinnor.Inter IKEA Systems BV har övergripande ansvar för IKEA katalogen och i ett officiellt pressuttalande tar de på sig allt ansvar för det inträffade: 

”Inter IKEA Systems B.V. beklagar det som skett och förstår att människor är upprörda. […] Det är inte den lokala franchisetagaren som har exkluderat kvinnor från dessa bilder. Felet har skett i arbetet med att ta fram förslaget till Saudiarabien. Vi har övergripande ansvar för katalogen och tar också på oss ansvaret för detta fel.” 

IKEA Gruppen producerar IKEA Katalogen på uppdrag av Inter IKEA Systems BV, för alla marknader. Som producent av IKEA katalogen har vi ett ansvar att vara med att se till att katalogen speglar våra värderingar och samtidigt visar respekt för kulturskillnader och lokala traditioner och önskemål. Vi ser nu över våra rutiner för att säkra att så sker i framtiden. 

IKEA katalogen ska spegla IKEA värderingarna och det vi står för, exempelvis att inte diskriminera. Samtidigt vill vi visa respekt för olikheter och lokala traditioner och behov. Det är också en aspekt av att inte diskriminera. Och vi anser att det är fullt möjligt att förena. 

Katalogen görs i olika versioner för de olika marknaderna. Dock med gemensamma teman, exempelvis lösningar för boende på små ytor, förvaring eller kök. 

Varje marknads katalog utgår samtidigt från det produktutbud man har på respektive marknad. I arbetet med de olika katalogerna tar man också hänsyn till exempelvis matkultur, religion och sedvänjor. Glas kan kallas olika saker på olika marknader, beroende på vad man använder glasen till. På ingen marknad förekommer nakna modeller, däremot är synen på vad som är nakenhet lite olika på olika marknader. Och det försöker vi respektera.

För frågor vänligen kontakta:Sara Carlsson, Pressansvarig, IKEA Sverige 
Telefon: 0733-531297 
E-post: sara.carlsson2@ikea.com@ikea.com

OM IKEA SVERIGE
Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. IKEA koncernen erbjuder väldesignad, funktionell och prisvärd heminredning med hög kvalitet för livet hemma. Vi integrerar hållbarhet i allt som görs och stöder kontinuerligt sociala initiativ. IKEA grundades 1943 och har idag 17 varuhus och e-handel i Sverige, varuhusen har årligen har 34 miljoner besökare. IKEA koncernen har 302 varuhus i 26 länder som årligen har 690 miljoner besökare och hemsidan har en miljard besökare varje år. IKEA katalogen trycks i 211 miljoner exemplar på 29 språk. www.IKEA.se