Skip to main content

IKEA koncernen investerar i sju nya vindkraftverk i Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 13:00 CEST

IKEA koncernen fortsätter att göra gröna investeringar i Sverige. Som ett steg i att enbart använda förnybar energi investerar IKEA koncernen i sju nya vindkraftsverk på Rämsberget i Dalarna. IKEA koncernen vill ta en ledande roll för ett koldioxidsnålt samhälle genom att övergå till förnybar energi och att energieffektivisera inom alla delar av verksamheten.

Rämsberget ligger ett par km fågelvägen från Korpfjället där IKEA koncernen sedan tidigare äger nio vindkraftverk. En vindkraftspark med 30 verk byggs också på Glötesvålen i Härjedalen. Tillsammans kommer de tre vindkraftsparkerna göra IKEA koncernen självförsörjande på el i samtliga IKEA varuhus samt övriga byggnader och verksamheter i Sverige.

– Förutom att vi genom investeringen skapar gröna jobb och bidrar till ett mer koldioxidsnålt samhälle får vi egen kontroll på elkostnaderna. Vi kringgår den etablerade elmarknaden och producerar själva prisvärd, förnybar el vilket kommer våra kunder tillgodo i form av heminredning till låga priser säger Håkan Svedman, VD på IKEA Sverige.

Avtal tecknas med vindkraftsbolaget O2 som ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av parken på Rämsberget. Byggstart sker under juli och vindkraftsverken beräknas kunna tas i drift i början av 2014.

– Detta är O2:s tredje affär med IKEA koncernen. De fortsätter att bana väg och vara en förebild för bolag som inte omfattas av den traditionella elmarknaden. Genom att äga sin egen vindkraft skapas flera vinster i form av minskad miljöpåverkan, långsiktig ekonomi och oberoende, säger Paul Stormoen, VD på O2 Vindkompaniet.

IKEA koncernen har avsatt 13 miljarder kronor till 2015 (1,5 miljarder Euro) att investera i förnybar energi, främst vind och sol. IKEA koncernen har idag runt om i världen 137 vindkraftverk i drift eller under byggnation och mer än 300 000 solpaneler. Totalt räknar IKEA koncernen med att de nya vindkraftsverken på Rämsberget kommer att producera 72 GWh/ år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 16 000 hushåll.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Stål, hållbarhetskoordinator IKEA Sverige, 0733-53 12 97, eva.stal@ikea.com

Paul Stormoen, VD O2 Vindkompaniet, 070-671 18 18. paul.stormoen@o2.se


Fakta om vindkraftsparken på Rämsberget

Vindkraftsparken med sju vindkraftverk byggs på Rämsberget som ligger iMalung-Sälens kommun i Dalarna. Det finns tillstånd för 11 verk på Rämsberget, men pga begränsningar i elnätet byggs 7 verk i nuläget. Vindkraftverken som byggs är av märket Vestas V112, 3 MW med tornhöjd 119 meter och rotordiameter 112 meter.

Parken beräknas producera 72 GWh/ år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 16 000 hushåll. Det möjliggör en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 57 600 ton per år (Energimyndighetens beräkningsmetod). Årsmedelvinden beräknas till ca 7,7 m/s.

Vindkraftsbolaget O2 ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av vindparken. O2 kommer börja byggnationen under sommaren och planerad driftsstart är under första kvartalet 2014.

Om O2

O2 är ett ledande bolag inom storskalig landbaserad vindkraft i Norden. Företaget utvecklar, bygger, finansierar och driver vindkraftsparker. Tillsammans med sina partners och investerare driver O2 kontinuerligt utvecklingen mot en hållbar framtid. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. För ytterligare information besök www.o2.se

Om IKEA koncernen

Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. IKEA koncernen erbjuder väldesignad, funktionell och prisvärd heminredning med hög kvalitet för livet hemma. Vi integrerar hållbarhet i allt som görs och stöder kontinuerligt sociala initiativ. IKEA grundades 1943 och har idag 18 varuhus och e-handel i Sverige, varuhusen har årligen har 34 miljoner besökare. IKEA koncernen har 302 varuhus i 26 länder som årligen har 690 miljoner besökare och hemsidan har en miljard besökare varje år. IKEA katalogen trycks i 211 miljoner exemplar på 29 språk. www.IKEA.se