Skip to main content

IKEA-koncernens klimatmål godkända, ska bidra till IKEAs ambitioner om att bli klimatpositiv senast 2030

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 14:00 CEST

IKEA-koncernen (Ingka Holding B.V. och dess kontrollerade enheter) har satt upp vetenskapliga klimatmål för att utmana befintligt arbetssätt och driva innovation, allt för att säkerställa att verksamheten bidrar till att nå de mål som fastställdes i Parisavtalet.

Målen, som nu är godkända av Science Based Targets Initiative till 2030, är:

  • Minska utsläppen av växthusgaser från IKEA-koncernens varuhus och övriga verksamheter med 80 procent i absoluta termer jämfört med år 2016.
  • Minska utsläppen av växthusgaser från IKEA-koncernens kunders och medarbetares resor inklusive hemleveranser med 50 procent i relativa termer, jämfört med år 2016.
  • Inter IKEA Group, franchisegivare för varumärket IKEA och konceptet samt ansvarig för produkt- och sortimentsutveckling, har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från IKEAs värdekedja[1] med minst 15 procent i absoluta termer till 2030, i jämförelse med år 2016. Detta innebär i genomsnitt ett 70 procentigt minskat klimatavtryck per IKEA-produkt.

– Vi gratulerar IKEA-koncernen till de ambitiösa klimatmålen, vars strategi också är anpassad till Parisavtalets mål. Det är särskilt uppmuntrande att se adresserade utsläpp kopplade till produkterna. Som ett företag med ett stort globalt fotavtryck, har IKEA all möjlighet att bidra till att minska utsläppen för hushåll runt om i världen, säger Alexander Liedke, Manager of Sustainable Business & Markets vid WWF och medlem i Science Based Targets styrkommitté.

Initiativet Science Based Targets mobiliserar företag att sätta klimatmål i relation till Parisavtalet, i syfte att minska den globala temperaturökningen till under 2 grader. Det är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF), FN:s Global Compact (UNGC) och ett av We Mean Business-koalitionens initiativ för ambitiösa klimatåtgärder för företag.

De vetenskapligt baserade målen är en viktig del av IKEAs ambition att bli klimatpositiv till 2030 - och därmed minska klimatavtrycket mer än det som kommer från IKEAs värdekedja.

– Att genomföra åtgärder för att tackla klimatförändringarna positivt är inte bara det rätta för människor och planeten, det är också nödvändigt för IKEAs långsiktiga framgång som företag. Att sätta vetenskapliga klimatmål kommer att utmana oss till att hitta nya och bättre arbetssätt, driva vår innovation och förnyelsen av vår verksamhet. Vi uppmuntrar andra företag att göra detsamma för att påskynda övergången till en mer hållbar värld, säger Pia Heidenmark Cook, hållbarhetschef IKEA-koncernen.


IKEAs hållbarhetsstrategi:
https://www.ikea.com/gb/en/this-is-ikea/newsroom/press-release/ikea-launches-new-people-planet-positive-strategy/

IKEA-koncernens hållbarhetsrapport 2017:
https://www.ikea.com/gb/en/doc/ikea-download-the-2017-ingka-holding-b.v.-sustainability-summary-report-pdf__1364526394201.pdf

Läs mer om Science Based Targets initiative:
http://sciencebasedtargets.org

[1] Målet omfattar klimatavtrycket från material, livsmedelsingredienser, godstransport, produktionen hos leverantörer och användningen av våra produkter i människors hem.

OM IKEA I SVERIGE

IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna, vilka innefattar våra medarbetare, våra kunder och alla människor vår verksamhet berör. IKEA-produkterna består av rätt kombination av form, funktion, kvalitet, hållbarhet och ett lågt pris – vi kallar det Demokratisk design. IKEA grundades i Älmhult 1943. Idag finns 20 IKEA-varuhus, ett Service och Pick-up, en kökspop-up samt e-handel i Sverige. Varuhusen hade 38,1 miljoner besök och hemsidan 90 miljoner besök under verksamhetsåret 2017. I Sverige finns cirka 11 000 medarbetare inom IKEA-koncernen, varav cirka 8 200 inom varuhusorganisationen. www.IKEA.se.twitter.com/IKEASverige

Bifogade filer

PDF-dokument