Skip to main content

IKEA, Rädda Barnen och UNICEF har under tio år gett åtta miljoner barn en bättre start i livet

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 08:00 CET

För tionde året i rad genomför IKEA kampanjen ”Mjukdjur för utbildning” tillsammans med Rädda Barnen och UNICEF. Sedan 2003 har kampanjen nått ut till åtta miljoner barn i 45 länder. Kampanjen stödjer utbildningsinsatser så som bättre lärarutbildning, trygga och säkra skolor och läromedel. Kampanjen pågår till den 29 december.

- "Mjukdjurskampanjen är ett mycket bra sätt för våra kunder och medarbetare att visa omtanke inte bara om våra egna barn utan också om andra barn som vi kanske aldrig möter eller ens ser, men som desperat behöver vårt stöd", säger Per Heggenes, VD IKEA Foundation.

För varje mjukdjur eller barnbok som köps, donerar IKEA Foundation 10 kronor till utbildningsprogram i hela världen. Projekten drivs av UNICEF eller Rädda Barnen. Sedan kampanjen startade 2003 har mer än 47,5 miljoner euro(ca 425 miljoner kronor) hjälpt åtta miljoner barn i 45 länder.

- "Tack vare IKEA Foundation kan miljontals barn i Afrika dra nytta av bättre tillgång till utbildning av hög kvalitet, barnvänliga skolor och en bättre lärandeprocess", säger John Winston, UNICEF Global Corporate Account Manager.

Årets donation till Rädda Barnen stödjer projekt för att utbilda de mest marginaliserade barnen, inklusive etniska minoriteter och personer med funktionshinder och särskilda behov i Kambodja, Vietnam, Bangladesh, Indonesien, Burma, Filippinerna, Litauen och Rumänien. Donationen till UNICEF stödjer organisationens  initiativ Schools for Africa i Burkina Faso, Etiopien, Madagaskar, Mali, Moçambique, Niger, Sydafrika och Malawi.

- ”Tack vare mjukdjurskampanjen kan Rädda Barnen fortsätta att stödja fler barn med funktionsnedsättning och barn i minoritetsgrupper i Östeuropa och Asien. Vi fokuserar på att ge dessa barn en utbildning av hög kvalitet och därmed uppnå sin fulla potential. Vi är mycket stolta över detta partnerskap säger, säger Elisabeth Dahlin, ordförande i IKEA Foundation samarbetsgrupp tillika generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige.

Kontaktpersoner

IKEA

Eva Stål, koordinator Hållbarhet, eva.stal@ikea.com, 0708-35 10 11

UNICEF

Ingeborg Ekblom, PR-ansvarig, ingeborg.ekblom@unicef.se, 08-692 25 00

Rädda Barnen

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen, elisabeth.dahlin@rb.se,

0733-30 49 21,


Om IKEA Foundation

IKEA Foundation strävar efter att förbättra möjligheterna för barn och ungdomar i utvecklingsländer genom att skapa holistiska, långsiktiga program som kan ge betydande och hållbar förändring. IKEA Foundation arbetar med starka strategiska partner med ett innovativt arbetssätt för att uppnå resultat i stor skala inom fyra olika områden av ett barns liv: en plats att kalla hem, en hälsosam start i livet, en bra utbildning och en hållbar familjeinkomst. De program som nu stöds påverkar cirka 100 miljoner barn. www.ikeafoundation.org

Om IKEA
Visionen på IKEA är att skapa en bättre vardag för de många människorna. IKEA erbjuder heminredning med god design och funktion till låga priser. IKEA integrerar insatser för miljön i den dagliga verksamheten och stöder kontinuerligt sociala initiativ. IKEA grundades 1943 och har 17 varuhus i Sverige, som årligen besöks av 34 miljoner människor. Distanshandeln bedrivs genom IKEA Hemma. IKEA koncernen har 297 varuhus i 26 länder, som årligen besöks av 770 miljoner människor. IKEA katalogen trycks i 211 miljoner exemplar på 29 språk. IKEA.se

Om UNICEF
UNICEF är FN:s barnfond, världens ledande barnrättsorganisation. Med barnkonventionen som grund kämpar vi i över 190 länder och territorier för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Vi bildar opinion, påverkar politiker, samlar in pengar så att barnen får rent vatten, skola, näring, hälsovård och skydd mot övergrepp. www.unicef.se

Rädda Barnen
Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Rädda Barnen är en del av Save the Children International som består av 29 organisationer som arbetar för barns rättigheter i över 120 länder. Tillsammans med de andra organisationerna i Internationella Rädda Barnen lyfter vi fram barns rättigheter i allt biståndsarbete, både vid katastrofsituationer och mer långsiktiga insatser. www.raddabarnen.se

IKEA grundades 1943 och har 17 varuhus i Sverige, som årligen besöks av 33 miljoner människor. Distanshandeln bedrivs genom IKEA Handla Hemma. IKEA koncernen har 280 varuhus i 25 länder, som årligen besöks av 626 miljoner människor. IKEA katalogen trycks i 198 miljoner exemplar på 28 språk. www.ikea.se