Skip to main content

Träningsanläggningen IKSU sport i Umeå expanderar och planerar för nästa steg i utvecklingen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2015 10:05 CEST

Trycket är högt och besökarna många. IKSU har med anledning av det stora besökstrycket börjat planera för nästa etapp på IKSU sport.

Idrottsföreningen IKSU:s första och största anläggning IKSU sport på universitetsområdet i Umeå har sedan första hallbyggnaden 1983 ständigt expanderat och erbjudit nya möjligheter för medlemmar och besökare. Genom att lyssna på önskemål från föreningens medlemmar och samtidigt vara lyhörda för trender i träningsvärlden har hittills fem stora om- och tillbyggnader skett sedan anläggningen invigdes.

Med stor framgång har IKSU sport växt och utvecklats, etapp för etapp. Anläggningen har rönt uppmärksamhet i stora delar av Sverige, Europa och världen som en helt unik tränings- och idrottsanläggning i sitt slag.

– ”Flera av våra ytor är fyllda till brädden och vi vill utöka möjligheten till träning. Vi vill öka träningsytorna för styrke- konditions- och gruppträning samt klättring samtidigt som vi vill skapa bättre inpasseringsmöjligheter och flöden av besökare. Vi vill utnyttja ytor för service och försäljning och sociala ytor på ett mycket mer effektivt sätt än idag”, säger Margareta Ericsson Lif, Sportchef/VD IKSU.

I expansionsplanerna, som ännu bara är i planeringsstadiet, kan det inrymmas en klätterhall, unik för Sverige, med potential att ta emot uppemot 4000 besök per vecka.

Att klättra blir allt mer populärt och klättringssporten passar mycket väl in i IKSU:s verksamhet. En satsning på en klätterhall tillgodoser önskemål från många av föreningens nuvarande medlemmar och kommer med all säkerhet att locka många nya medlemmar till IKSU.

– "Vi tror att denna satsning kommer att utveckla klättersporten i Umeå och Norrland och samtidigt bidra till IKSU:s helhetstanke och vår vision om ett friskare och starkare Umeå".

Planeringen sker i ett Expansionsprojekt och bedrivs i olika delar:

  • Översyn och omdisponering av ytor samt utökning av gym och gruppträning
  • Möjliggör nybyggnation av klätterhall
  • Förbättring av service och försäljningsytor
  • Iordningsställande av Helsingfors arena.

Ytterligare upplysningar och kontakt:

Margareta Ericsson Lif, Sportchef/VD, 070-580 65 60

IKSU sports olika utvecklingsetapper:

ETAPP 1 År 1983 invigdes etapp 1; en stor sporthall som kunde delas in i tre mindre salar. En sport shop samt administrativ avdelning fanns också med.

ETAPP 2 År 1991 togs lokaler för gympa, styrketräning, squash, tennis samt en föreläsningssal i bruk.

 ETAPP 3 Hösten 1992 färdigställdes en idrotts medicinsk avdelning, lokaler för idrottslärarutbildning samt en helt ny styrketräningslokal.

ETAPP 4 År 1993 invigdes en ny arena för bollsporter med plats för ca 500 åskådare

ETAPP 5 Hösten 1998 stod stora och lilla bassängen och en ny relaxavdelning klara. Lokaler för spinning och ”cardio theatre” färdigställdes samtidigt.

ETAPP 6 Åren 2002/2003 byggdes en ny kamphall och tennishallen byggdes om till en ny styrketräningslokal.

ETAPP 7 År 2007. En helt ny entréhall, ny beachvolleybollhall och en ny bollhall parallellt med omfattande ombyggnationer och nya administrativa lokaler byggdes av Akademiska Hus.

ETAPP 8: Om förutsättningarna är goda och erforderliga beslut fattas sätts spaden i jorden för det nya projektet under år 2016.

Se även film från Svensk Idrott: http://www.svenskidrott.se/Nyheter/Egnanyheter/2015/Ungasokerutmaningarinomklattringen/

IKSU är en öppen ideell idrottsförening och har till ändamål att möjliggöra utövande av idrotts-, frilufts- och friskvårdsaktiviteter för medlemmarna, samt främja gott kamratskap. Föreningen är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). IKSU består av cirka 22 000 individuella medlemmar. IKSU erbjuder ett varierat utbud av fysiska och hälsofrämjande aktiviteter. Verksamheten innefattar träning, tävling, rekreation och rehabilitering. IKSU äger ett bolag; IKSU Hälsa AB, med verksamhet inom friskvård, behandlingar och konferens. Föreningen har tre anläggningar i Umeå. IKSU:s vision är ”Ett friskare och starkare Umeå”

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera